продают технарь в мясном рынке Ай-Хаан

Приют адаанда Ай-Хаан деп мясной рынокче кире Берген мен .Садыг иштинин арагасыг чыт долуп калган.ООН дыннап кээримге технарь садып тура болгаш ындыг чыдыг болду.Ишти даштында пенсионнерлер олардан чээп кудумчуда чараш эвес Болу Берген тургуулаар.Айда алыр пенсиязын тондур толеп чоруур. Чуг-ле ол садыгнын ээзи Тусья эвес Данзырык-Калдар -оол кудумчузунда Нина билеОля деп кадайлар чыдыг технарь чегдирип хонуп чоруур.Чаш ажы толдуг аныяктар ажы толунун пенсиязы Биле уход ашказын тондур чээп ижиптерге харааданчыг дыр .Чаш ажы толу аштап чыдып каары кээргенчиг.Спиртен чон молчувейн корунер.Араганын адаа багай Силернин ажыг чыдыг технарьынар хайы Биле чеже улустун ада иези база аныяктар силернин хайынар дээш олуп база арагаже сундулуп иже Берген.Чаржынчыг дыр 

Адрес: 

мясной рынок Ай-Хаан Ак-Довурак

Статус: 

Мотивированный отказ

Широта/Долгота 51.178493, 90.598474

Район: 

г. Ак-Довурак

Комментарии

Сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Барун-Хемчикский» проведены мероприятия по проверке фактов, указанных в обращении. В момент проверки факты незаконной реализации спиртосодержащей продукции не установлены.

Обращение передано на рассмотрение правоохранительным органам.