продают алкоголь круглосуточно

Бижип турар чылдагааным болза адрестерге удур мен. Бистин кудумчуда хамаатыларнын шагдан бээр садып келген адрезин хаап корунерем. Шак бо уеде безин хорупкаарга конкуренция чок амырап дам барды 24 шак круглосуточно. Адрези пер. Механизации д27 кв 1 азыгда бажын.

Адрес: 

пер. Механизации д27 кв 1 г. Кызыл

Статус: 

Запланировано

Широта/Долгота 51.711944, 94.412685

Район: 

г. Кызыл

Комментарии

Обращение передано на рассмотрение правоохранительным органам.