Народный контроль

Адрес:
Кара-Хаак
Тыванын бир сууржугажы Кара-Хаак арагадан далай ышкаш чалгып эгелээн. Каш хонук бурунгаар Салчак Настя биле Полина угбашкылар катай арагалааш алгышкан. Туннелинде Настя бодунун иштинче боду бижекти киир шанчып алган. Ынчан оон бажынын ишти хан долуп каан. Чуге дээрге Настя холдарын база кестинип каапкаш турган. Чаш ажы-толдуг кижи ынчаарга черле болур бе?. Настянын кожалары суур эмчизинче долгаарга Чоодуевна абонент, ажылдавайн турар деп суур чону чугаалажып турар. Арай деп скорая биле кииргеш реанимацияга каш хонук иштинде чугээртээн. Чангыс эмчивис бо ай эгезинде кежээкии вызовче келбейн баарга аныяк оол, Настянын угбазы Полинанын оонун ишти амы-тынындан чарылган. Улустун чугаазы биле алырга, эмчини ол дээш унудурген деп турар. Алевтина Чоодуевна эмчини ундурер уези шагда-ла келген деп болур кижи. Улус колдуунда скорая дузазы биле эмчилеп турар. Боду улуска халас эмнерни садарын черле чидирбес. Ону вайберге Сыгыр-оол Орлаана дорт чажыт чокка бижип каарга эмчи маргыжып шаг болду. Эмнер хамаанчок чаш кижиге уколду безин ортектиг кылып алган турар. Вызовтарны безин чамдыкта шантаж биле толеди бээрин суур чону чугаалажып турлар. Ол-ла ойде база ол хире назылыг аныяк ада кижи ур технарь ишкенинден шупту мага бодундан хан тогулген соонда олген турган чуве. Эмчивистин орнунда ажылдадып каан Долаана Сергеевна Чербинин эмчизинде база ажылдап турар болгаш ол кежээ долгаарга Черби эмчизинде хондур ажылдап турар болган. Настянын биле болган херектин соондан улай дунезинде Полинанын бажынын чоогунда Чойгананын оонун иштинин ооргазынче бижек биле таныыры кижи биле катай арагалааш шашкан. Ол таланын аныяктары шупту арагалааш-ла ынчаар шашкылажып бижектежип-ле турар. Технарь араганы садып турар кижилер хондур арагазын заказ аайы биле чуге-даа орнап аап турар. Улус херимге азып каан палазын, шубазын, ковёрун чидерге арага садар адрестерден тып ап турар. Суглаар бидоннар, суглаар тачкалар арага садар улустун херимнеринин иштинде чыглы берген чыдар. Бажынны шоочалап кааш хоорай киргеш кээрге шооочаны тура кагааш бажын иштин кок хундус-ле чунчурлеп ол бо октап каапкан болурун суур чону биле берген. Чондан обращение киирерге кожуун меге дээш хулээп албайн турары база бар. Ынчаарга боттарынар реанимацияда Настядан, угбазы Полинадан болгаш оон-даа мында ады кирген улустан айтыртынып тургаш шынын билип ап болур.
Статус:
В обработке
Дата публикации заявки: 1 год 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
двор Кочетова 106, 108, Ленина 87
На детской площадке во дворе домов по ул. Кочетова, д. 106, 108 и Ленина, д. 87 ужасный мусор местных алкашей: разбитые, разбросанные бутылки, осколки, бычки, вся территория площадки завалена этим хламом. Почему управляющая компания не убирает территорию и куда смотрит полиция? Там же настоящий ад творится. Раньше стояли хорошие детские игровые конструкции, теперь их нет - растащили, уничтожили. В летнее время, где играть детям? я случайно зашла в этот двор и ужаснулась от увиденного.
Статус:
В работе
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71812992580314, 94.42212715231831

Адрес:
ул. Мостовая, г. Кызыл, правый берег
Сделайте пожалуйста ямочный ремонт по улице мостовая на правом берегу
Статус:
В работе
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.726306, 94.414841

Адрес:
Мугур 41
На территории бывшего детского сада и прилегающей территории образована стихийная свалка, также на территории регулярно собираются алкоголики для распития суррогата.
Статус:
В работе
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.7152893889728, 94.45317150702476

Адрес:
Кызыл, ул. Колхозная
По ул. Колхозная возле котлована за зданием ИТФ ТГУ образовалась стихийная свалка бытового мусора.
Статус:
В работе
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71105208198253, 94.49889505017256

Адрес:
УКАЗАН НА КАРТЕ
ПРОСИМ МЭРИЮ ГОРОДА КЫЗЫЛА ПРИНЯТЬ МЕРЫ !!!
Статус:
Запланировано
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70232896582808, 94.32405072930905

Адрес:
правый берег
Просим принять меры
Статус:
Запланировано
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70086643716571, 94.32680510478183

Адрес:
ул.Тувинстроевская
Просим принять меры
Статус:
Запланировано
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71304590266434, 94.36130798761693

Адрес:
правый берег ул.2-я Азаская
Просим принять меры по этим свалкам!!!
Статус:
Запланировано
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721822132693674, 94.37751632293758

Адрес:
правый берег
Статус:
Запланировано
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70608519110822, 94.3432855243933

Адрес:
Ленина, 108
Уважаемые власти, прошу принять меры по устранению постоянной помойки и бардака во дворе между домами по ул. Ленина, 89, 108, 106, недалеко от кафе "Огонёк". Там всегда валяются полуторалитровые бутылки от пива, пакеты, а ведь там игровая площадка для детей, баскетбольное поле. Дети играют практически на помойке.
Статус:
Запланировано
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71820091055391, 94.42202578896989

Адрес:
ул. Колхозная
Уважаемые службы города, почему снесли столб с надписью остановки "Инкубатор" по направлению в сторону Каа-Хема? В обратную сторону есть остановка, всё как полагается, а в направлении Каа-Хема маршрутки останавливаются где попало. То на "Торговой лавке", то на "Статусе", а на самом деле остановка у тепловой камеры с люками у улицы 2-ая Серебрянка. На столбе были указаны автобусы, которые останавливаются на данной остановке и расписание движения общественного транспорта. Несколько раз обращалась "Вконтакте" и на сайт ОМСУ г. Кызыла, но тщетно.
Статус:
В обработке
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70658687584267, 94.53115617808339

Адрес:
на выезде из с. Сосновка в сторону оз. Чагытай
Просим Вас убрать стихийные свалки вдоль дороги на оз. Чагытай. Там пасутся животные прямо на этих свалках.
Статус:
В работе
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.14146515212068, 94.5281266163324

Адрес:
Указан на карте
Уважаемый портал! Просим очистить мусор по указанному адресу.
Статус:
Запланировано
Дата публикации заявки: 1 год 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70996842541082, 94.45154488563

Адрес:
ул. Московская 100
Каждую весну возле Гастронома № 39 "Южный" (справа от магазина) по ул. Московской образуется огромная лужа. В этом году из-за обилия снега она стала еще больше, пройти не промочив ноги сложно, если проедет кто, то всех людей на тротуаре обливает потоком. Ее могут откачать? Лужа находится между девятиэтажным домом по Московской 100 и супермаркетом "Южный".
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 1 год 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69828344851212, 94.4076896954189

Адрес:
г. Кызыл ул.Целинная, 31
Когда же наконец-то начнется расселение жильцов по ул. Целинная, дом 31, признанный аварийным(под снос)?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 1 год 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.703673, 94.528307

Адрес:
г. Кызыл, ул. Листвянка, 10
Добрый день! Обращались неоднократно в адрес АО "Тываэнерго", обещали к ноябру 2016 года подвести нормальное электричество, сейчас на носу апрель месяц 2017 года, По улице Листвянка поставили новые бетонные столбы. Но они пустуют и не задействованы, не подведены новые электролинии. Соответственно нет нормального электричества, у детей не получается сделать нормально свои домашние задания, потому что темно дома, приготовить еду не получается, и самое главное бытовая техника выходит из строя. Когда АО "Тываэнерго" сделаете свою работу и подведете электричество по ул. Листвянка д. 10? Сколько ждать?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 1 год 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70678283446196, 94.51159092636765

Адрес:
г. Кызыл, ул. Советская, 14
Прошу организовать остановку общественного транспорта около школы №3 г. Кызыла по ул. Советская, д. 14. (на стороне школы). Дети которые едут из центра им неудобно выходить на Автодоре, т.к. школа находится далеко и приходится переходить перекресток. Организация остановки около школы позволить снизить количество пешеходов от перекрестка ул. Советская и Кечил-оола, снизить вероятность и риск попадания юных пешеходов в ДТП, поскольку в утреннее время этот перекресток очень загруженный. Газелисты на маршрутках превышают скорость не соблюдают дистанции. На предлагаемой остановке будут выходить также кызылчане которые направляются на ул. Горную. Все ученики школы №3 Кызыла из центра будут на этой остановке сходить. Сделайте и организуйте остановку пожалуйста.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 1 год 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70856767559833, 94.42365413302542

Адрес:
г. Кызыл, ул. Оюна Курседи, 113
По улице Оюна Курседи в границах улиц Комсомольская и Загородного переулка вдоль обочины лежит целыми кучами снег, который дорожные службы убирали в течение зимы с проезжей части. Сейчас этот снег тает и стекает в сторону жилых домов. Талая вода днем подтапливает придомовые территории, через ворота и калитки попадает на территории жителей домов. Ночью эта вода замерзает и блокирует ворота и калитки. Жителям приходится откалывать лед топором, чтобы элементарно выйти утром на работу. Я живу одна, у меня маленький ребенок, а калитка и ворота открываются в сторону улицы. Я не могу каждое утро перелазить через забор, чтобы отколоть лед и выйти на улицу. В экстренном случае в мой дом не смогут попасть ни скорая, ни полиция, ни пожарные бригады! Это возмутительно! Просьба срочно организовать уборку снег по улице Оюна Курседи, в границах улицы Комсомольская и Загородного переулка
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 1 год 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.709639, 94.448204

Адрес:
г. Кызыл
Мен бодумнун чоок торелим болур херээжен кижини наркологияже чыттырар дээш 3 хонук чадаштым. Богун пятницада база долгаарымга место чок дедилер. Келир понедельникке чедир манаары-даа берге-ле чуве дир. Понедельникте место хосталыры база билдинмес. Бис ам канчаар бис???. Улусту коридорларже чыттырып, азы 20 хонук ажарга-ла ундур бижип, аргазын тып корзе-ле. Улус ырак кожууннардан Кызылче кээрге база-ла «наркологияда место чок» дээр дыка хоранныг болур-дур. Мен бодум мынчаар сергевес кижи чанынга 10 хонук шыдажып тур мен. Дуне кижи удутпас, унуп кирип-ле турар. Кара дуне кайнаар-даа кылаштап чоруй барган боор. Тапочкалыг, боргу чок суг чоруй барган таварылгаларда оон соондан кудумчулар аразынга дилээри дыка берге болур. Каш хонук чидирип алгаш коорге базарда танывас улус биле катчып алган арага боярышник ижип турган болур-дур. Бо наркологияга «место чок» деп проблема 10 чыл чедип тур. Тываже спиртти эккеп турар улус биле демисешпес даргалар, наркологиязын улгааттыр кылып албас чуу кончуг чудек улус чувел?. Наркологияга хамаарыштыр чугле ол эвес, улустун чугаалажып турары биле алырга, ол эмчиге эмнеткен соолунде чамдык улустун кадыында «Энурэз» дээр аарыг тыптып келген. Ол аарыг канчаар тывылган дээрге – улусту эмин эттир куштуг эмнерни хойну дамдыладып турары биле тывылган. Таблеткаларны база хемчээл чок ижиртип кааптар. Женский алкоголизм эмнеттинмес деп биле тура – ла улусту ынчаар коргунчуг улуг дозалар биле канчап эмнеп турар боор чувел?. Ол улус оон уржуундан оске аарыглар тып аар боор-дур. Хевири наркологияже ол-ла ол-ла улус катап - катап кирип кээп туруп бээрге ынчаар эмнеп турары билдингир. Ол эмилерже удур заявление киирерге албан буруу чок болур, аарыг кижи боду буруулуг болур, элдеп чуве. Тыванын Правительствозунче мындыг обращениелерни чон чеже-даа катап киирген бис. Харыызында наркологияны немей тудар дугайында чангыс сос безин чок кылдыр кээр. Арагалаар улустун ажы-толу туреп, сагыш аарып чоруур деп чувенин ужур – утказын билбес улус ында чуу дээш ажылдап чоруур чувел?
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 1 год 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71119, 94.427974

Адрес:
Кызыл
бай-хаакскаяда 19манаары база дыка берге шуут келбес кеер даа болза халдып эрте бээр южныйданна долу кеер ынчап турда 8дугаар бажындан 10шаа кижи оруптар 6,2дугаар бажыннарга турбас ,оон базала аразы дыка ыраак газель келбес ,ынчап турда остановкага дыка хой кижи чыглып каар санаарымга 11кижи болдувус кылаштажып кееп турарлары база бар чугле 6дугаар бажыындан,Чазын чоорбе кузун Бир ол айтырыгны кодурген дыка берге дир деп хомудаан чурттакчылар,ол бригадир дээр узун тренер мен деер кижи чурттакчылар боттары буруулуг бис дыка эки аразын даа ыратпас унер улус бис дээш чууй кааптар кижи чорду,чаш уруг эдертип алгаш каштын соогунда дыка берге дыр,выходнойларда ола вообще чок келбес анаа анаа манаан даа херее чок оон оске Бир халдыыр автобустан салып бербес улус боор таксилеер дээрге та кижинин соолгу ашказы ынча хой таксилеп чоруур ашкам даа чок кижи диин мен,машина балгатыг эвес кижи.Остановкага туруп алгаш ыглап турдум бичии опеям кодуруп алгаш
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 1 год 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70164269804016, 94.43414137472486

Адрес:
г. Кызыл, район Башни
Добрый день! Прошу организовать установку лежащих полицейских с двух сторон для безопасного перехода дороги пешеходов в районе Башни , поскольку здесь постоянно ходят школьники, родители с детьми с ближайших садиков, (Внимание!) Водители постоянно превышают установленные скорости и создают очень опасные ситуации. Во имя безопасности, пожалуйста, установите лежащие полицейские в данном месте!
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 1 год 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.706435573340514, 94.42770900772688

Адрес:
Кечил-оола 7г
На 22 февраля 2017 года с крыши дома по ул. Кечил-оола 7г не убирают снег, все тает. Образуются сосульки, опасные для жизни и здоровья прохожих и жителей дома. В квартирах на 5 этаже на потолках образуются пятна. УК Сервис плюс на обращение ответили, что не будут убирать снег с крыши. В соответствии с п. 4.6.1.1.., 4.6.1.23 Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить отсутствие засорения и обледенения воронок, протекания стыков водосточного стояка и конденсационного увлажнения теплоизоляции стояка, выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки. При этом, удаление наледей и сосулек производится по мере необходимости. Также от снега, снежных навесов и наледи очищают все виды кровли, балконы и козырьки. Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега. Прошу обязать УК Сервис Плюс очистить крышу от снега.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 1 год 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705727, 94.426968

Адрес:
Кызыл ул. Дзержинского 12
Экии. Дзержинского 12 деп 2 каът кара барак бажын полублагоустроенный. Бажын иштинде туалет болгаш соок суг чок. Дворда турар туалет шуут чык долу, кирдинмес. Ында 12 квартира бар чуве диин. Дыка бергедеп тур бис. Дузалажып коорунерни дилеп тур бис. Боттарывыс чуну-даа канчап шыдавас, акша-тогерик чедишпес улус болгаш чадап тур бис. Идегел биле манап артывыс.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 1 месяц назад

Широта/Долгота 51.70453222951973, 94.41456050285669

Адрес:
Кызыл, во дворе дома 7 Б Кечил-оола
Постоянно разжигают мусор,дышать не чем. Что за безобразие? Каждый раз когда идешь с ребенком в школу постоянно горит мусор и кругом дышать не чем. Когда прекратите?
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.70733629877124, 94.42588997587995

Адрес:
г. Кызыла, ул. Калинина 16 подъезд 4 не убирают подъезд
Мы жители 4 подъезда по Калинина 16 возмущены работой по уборке подъезда. Наш подъезд не убирают целый месяц. на наши неоднократные обращения в управление компании не дают результатов. за что мы платим им деньги!! просим лишить их лицензии!!!
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.705972, 94.431145

Адрес:
г. Кызыл, ул. Листвянка 10, кв. 1
Добрый день! Обращались неоднократно в адрес ОАО "Тываэнерго", обещали к ноябру 2016 года подвести нормальное электричество, сейчас на носу декабрь месяц 2016 года, По улице Листвянка поставили новые бетонные столбы. Но они пустуют и не задействованы, не подведены новые электролинии. Соответственно нет нормального электричества, у детей не получается сделать нормально свои домашние задания, потому что темно дома, приготовить еду не получается, и самое главное бытовая  техника выходит из строя. Кто будет мне их возмещать? Когда вы ОАО "Тываэнерго" сделаете свою работу? Сколько можно терпеть это? 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.707056994810934, 94.51092466789457

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 7Б, кв. 39
Добрый день! Прошу заставить ТСЖ, чтобы сделали нормальное отопление в квартире, дома холодно. Дети начинают болеть.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.707328, 94.426941

Адрес:
Мэрия г. Кызыла
Законодатели изменили сроки выплаты заработной платы в 2016 году. Зарплату нельзя будет выдавать позднее 15 числа следующего месяца. Кроме того, ужесточена материальная ответственность работодателя перед работником, увеличены штрафы за нарушение трудового законодательства и размер компенсации за несоблюдение сроков выплаты заработка. Федеральным законом от 03.06.2016 № 272-ФЗ и начнут действовать 3 октября 2016 года. Вопрос: Мэрия города Кызыла соблюдает законодательство? если соблюдает где зарплата сегодня 15 число
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.72132602717719, 94.43869157735823

Адрес:
левый берег Кызыла
здравствуйте, у сын ему 1,5года но скоро ему пойти детский сад а прописка у меня районная, а сделать никак невозможно. неужели невозможно принять без прописки в детский сад?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.721310018637766, 94.43867248896308

Адрес:
г. Кызыл, Правообережная 54
Здравствуйте. Пишу вам о том, что снова заработную плату учителей задерживают. Постоянно выдают по частям. Нету четкого дня когда будет аванс и заработная плата. Обращаюсь к Мэрии города Кызыла: учителя тоже люди, у которых дети, кредиты. Живут в долги. как получают часть денег сразу раздают.Если выдавали полностью и не задерживали такой бы ситуации не было.Ответьте пожалуйста за этот месяц когда будет финансирование? Задержка будет также всегда?или Вы упорядочите эту систему.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.719293, 94.399659

Адрес:
Г. Кызыл, ул. Лопсанчапа 44/1 кв 1
Дома холодно, нет отопления, примите, пожалуйста,меры. Обращения и просьбы в управляющую компанию не дают результата.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.703846, 94.418003

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кочетова, остановка Детский мир, рядом с Музеем
Напротив оставновки Детский мир, рядом с "Дворцом молодежи" уже третий месяц газон в ужасном состоянии: метровые кусты, трава разной длины, бурьян, мусор. А ведь это центр города - лицо нашей столицы! Неужели всем все равно как наш центр выглядит?!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.71827581883725, 94.42925206102454

Адрес:
г. Кызыл, ул. Лопсанчапа 2/1
При строительстве дома Горная 11 застройщик разломал весь асфальт во дворе домов Лопсанчапа 2/1, 2/2. Глубокие ямы по всему двору! Необходимо привести двор в порядок после строики!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.709152015585836, 94.41668225539995

Адрес:
мкр.энергетиков д.9 Кызыл
со двора мкр.Энергетиков д.5,7,9 не вывозят мусор МУП Енисей более 10 дней.рядом есть игровые площадки.вонь,мух терпеть невозможно.за мусорными контейнерами накопившийся мусор за неделю,которые вывалили,чтобы освободить контейнера.вывоз мусора осущ.не ежедневно, а еженедельно. очень недовольны работой.зачем получает зарплату директор МУП???
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.706190810819685, 94.51896111388504

Адрес:
село кара-хаак
Бистин Кара-Хаак суурнун часкыы уеде рассада тарып турар улузундан бо 2016 чылдын май эгезинде 50000,00 туннуг акшага янзы-буру чечектер рассадазын чеген турган. Ол орени Дальний Кааа-Хемде школа-интернаттын ажылчыны Люда « Ашканарны дораан шилчидиптер » бис дээш мегелеп каан, мынчага дээр толевээн. Айтырарга «Келир айда шилчидер азы ашкаландырыышкын чок» дээш утказы чок состер биле бодуун суур улузун мегелээш турарлар. Чербинин чагыргазы эрткен 2015 чылда сентябрь 26-да Кызыл кожууннун праздниги дээш 3500 акшага гладиоллустар чээп алгаш олчаан орезин толевээн. Таварышкаш айтырарга ол орезин уттупкан болган. Кара-Хаак улузу колдуунда ажыл чок, рассада ногаа биле амдырыап чоруур. Оларнын ынчаар мегелеп каарга Кызыл кожуун безин дузалажырын бодавас. Чону биле дорт харылзаа тутпайн чыткаш анаа-ла телевизорга «Хогжулде» дугайында меге чугааларын хоореткеш туруп бээрлер.Херек кырында шак-ла ынчаар мегелеткен улус Кара-Хаакта хой. Зинина Лориса эрткен чылын чечектерин ТВЦ-де букет садып турар отделге 2 партия розаларын дужаапкаш мынчага дээр чангыс копеек-даа ап чадап каан.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
Кызыл, городской пляж
Здравствуйте. Пишу,потому что проблема не решалась весь июль. Летом в парке на радость детям открылся городской пляж, в котором детвора проводила время с утра до вечера. А, так как он находится в центре города и волей-неволей взор падал именно на него,то не заметить мусор у берегов пляжа было невозможно. И ладно бы он был за перекрытой дамбой, так нет, мусор плавал по ту сторону пляжа,как раз где невооруженным глазом можно было его заметить. и обнаружили мы его в начале июля,но думали,что его уберут,ведь дети плавают каждый день. Какое же было наше удивление,когда в конце июля,мы увидели тот же мусор на том же месте! Хотелось бы узнать, убирается ли мусор?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72106425138628, 94.45663292955746

Адрес:
ул. Кочетова 47, Кызыл
Добрый день! Между магазином Октябрьский и остановкой "Почта" что находится в центре города еле на высоте держится рекламный щит (ящик) на бетонном столбе. Если упадет на чью-то голову, то кто будет за это отвечать? Срочно уберите его. Рекламный ящик находится на стороне Магазина Октябрьский рядом с магазином Гермез. напротив салонов сотовой связи: Связной, Мегафон.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.719392803089754, 94.44074190258527

Адрес:
г. Кызыл ул. Интернациональная, 20, двор общежития ТГУ
Во дворе дома 20 по ул. Интернациональной - общежитие ТГУ - находится уличная водоразборная колонка. Уже несколько месяцев из нее практически непрерывно течет вода. Водители приезжают во двор мыть машины и из-за неисправности крана оставляют воду открытой. Огромная лужа не дает выйти со двора. Тут же мешает проходу куча песка.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.720935410610714, 94.44768246027351

Адрес:
г. Кызыл, ул. Рабочая, 250-67, г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 108 Б
Здравствуйте!пишу я вам с просьбой примите пожалуйста меры!Моя дочь осенью пойдёт в первый класс,учится будет возле меня в городе Иркутске,у моей дочери медицинская карточка потерялась,открыли новую ,но без прививок,я спросила где можно проставить прививки, педиатр нас отправила к старшей медсестре,к ней пришли написали заявление,старшая медсестра сказала в конце месяца подойдете поишем,в конце месяца отправила свою подругу,так как я обратно уехала в Иркутск ,с конца месяца её послали на начало месяца,сегодня она спросила ей сказали не нашли, По моему мнению все данные и прививки должны храниться всю жизнь и их должны находить без проблем не так ли? Педиатр - Улансар Кундаловна, поликлиника по адресу Кызыл, ул. Кечил-оола, 2Б, педиатрический участок 21. Дочь мою зовут Монгуш Ариана Арбын-ооловна. Мой телефон 89246213993
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70942335715389, 94.42918375595977

Адрес:
г. Кызыл, ул. Листвянка
Добрый день! У нас дома низкое напряжение электричества по ул. Листвянка. Очень большой риск выхода из строя электрической техники. Домашние лампочки горят как обычная подручная зажигалка почти не видно ничего. Если техника испортится кто мне будет возмещать? Когда обеспечите нормальное и достаточное электричество в домах по ул. Листвянка?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70689347317938, 94.51104869242614

Адрес:
г. Кызыл ул. Ровенская рядом с Автобазой
Добрый день! Прошу установить лежачие полицейские по улице Ровенская г. Кызыла около Автобазы напротив дома д. 17 по улице Ровенская. Автолюбители постоянно проезжают по этой дороге на высокой скорости, отсутствует пешеходные переходы. Никакой дорожной инфраструктуры. Очень высокие риски наездов на пешеходы, потому что там напротив дома 17 Ровенской с газелей маршрута 30А и 2А постоянно сходят жители и попадают в риски наезда на них автомашин. Напротив дома 17 Ровенской постоянно происходят дорожно-транспортные происшествия по причине высокой скорости автомобилей. Считаем при наличии лежачих полицейских и пешеходных переходов в соответствующими знаками количество ДТП будет уменьшатся! Примите меры! Обезопасьте нас пешеходов и детей от автохамов!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.701128913182174, 94.38250142816162

Адрес:
г. Кызыл, Кочетова 95
Просим проверить наличие организации незаконной деятельности игровых автоматов
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.717892, 94.429447

Адрес:
Кызыл, ул. Кочетова, остановка "Детский мир"
На остановке "Детский Мир" давным-давно поставили призматрон (рекламную конструкция с меняющимися картинками). Только эти картинки не меняются уже несколько лет - на баннере зависла реклама (причем каждая на половину экрана). Смотрится ужасно. Неужели никто за этим не следит - несколько лет никто не замечает! Хотя центральная улица!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.718216, 94.429591

Адрес:
г. Кызыл, улица Горная 37
Просим отремонтировать освещение двух столбов около пешеходного напротив Республиканского лицея-интерната и Управления федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705965086796475, 94.40253702472147

Адрес:
Московская 100
В пивной по адресу Московская 100, недалеко от гастронома "Южный" отсутствует уборная, ввиду этого посетители данного заведения справляют естественную нужду вызванную большим количеством употребленного "пенного напитка", недалеко рядом с мусорными контейнерами и сзади киосков. Место это нахоится недалеко от гастронома, который посещают много людей и прямо напротив детской площадки, где играют дети. Лицезреть подобное не приятно, хотелось бы, чтобы по этому поводу приняли какие-то меры. Тем более, что совсем недалеко находятся школа и детсад.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.697527, 94.407591

Адрес:
ул. Московская 106/1
В прошлом году уже писали в Народный портал, об огромной яме в Южном микрорайоне возле дома по ул. Московской 106/1. Её засыпали песком. Уже лучше. Но в этом году асфальт провалился еще сильнее, а всю землю разнесли шинами. Эти ямы нужно залатать асфальтом, потому что с каждым годом земля проседает сильнее, и засыпать землей нет смысла. Как потом к дому то подъезжать??? Пожалуйста, займитесь этой проблемой как можно скорее...
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69853300270203, 94.40985382511103

Адрес:
г. Кызыл, ул. Ровенская. около дома 9
утром 7 мая 2016 провалился асфальт вместе с канализационным люком на дороге по улице Ровенская, д. 9. Cегодня 17 мая 2016 г. до сих пор не приняты меры на должном уровне. Звонили 7 мая 2016 г. в ЕДДС Кызыла , звонили в Водоканал просили устранить аварийное состояние асфальта. Видим халатность и некомпетентность чиновников!! Срочно примите меры, почините асфальт! В ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ В ДОЖДИ ТАМ ПОСТОЯННО ОБРАЗОВЫВАЮТСЯ ЛУЖИ ПОСТАВЬТЕ СЛИВ, ЧТОБЫ ЛУЖА ТУДА СЛИВАЛАСЬ.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.701249689919244, 94.38303225530272

Адрес:
г. Кызыл, ул. Бухтуева дом 3
С отключением отопления в нашем доме пропала горячая вода. На обращения в аварийные службы нас отсылают в управляющую компанию. Наша компания "Жилсервис". При обращении туда получаем ответ; Мы-банкрот. Куда же обращаться в этом случае? Не хотелось бы остаться без горячей воды до начала следующего отопительного сезона.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.715666, 94.425342

Адрес:
Кызыл,ул. Кочетова, между ул. Кочетова 59/2 и ул. Кочетова 55/1
Строители объекта по ул. Кочетова 63 (большая строительная площадка за Арбитражным судом) уничтожили дорогу между домами ул. Кочетова 59/2 и ул. Кочетова 55/1. Теперь невозможно ни пройти, ни проехать нормально. В дождь там образуется болото, проваливается асфальт. Строительная площадка находится в ужасном состоянии, забор сломан. Это длится уже более четырех лет. Кто и когда восстановит дорогу? Почему Арендатор не устраняет нарушения, связанные с самовольным захватом земель (перекрыли своим забором проезд между Арбитражным судом и стройкой), ведь Мэрия им выносила предписание в 2015 году? На практике строители на этом проезде в ответ на предписание построили трансформаторную. Почему Мэрия не расторгает договор аренды в ответ на такие нарушения? Если нет денег на строительство, то быть может законсервировать строительство и убрать убогий забор, уродующий город?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71811217881276, 94.43365651849365

Адрес:
г. Кызыл, ул. Московская 108/1
В доме 108/1 по ул. Московская требуется ремонт входной металлической двери. Она не закрывается до конца (сломан механизм крепления), а иногда ее заклинивает и люди, а в особенности маленькие дети не могут выйти на улицу. Пожалуйста, пусть починят.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.698906, 94.410753

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 66
Добрый день. Посмотрите на фото - это центра города (двор ул. Кочетова, д. 66), жуть. Мусор на этом участке не убирали уже минимум два года. Данный участок не относится к общедомовой территории, поэтому дворники Жилсервиса его принципиально не убирают. Городские дворники сюда почему-то тоже не заходят, его ведь не видно, зачем его убирать. Отсюда и свалка. Решите пожалуйста вопрос с уборкой.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71918697100985, 94.43213271873412

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 59/2
Почему в выходные и праздники не вывозят мусор? После каждых выходных и праздников все завалено! А если праздники длинные, то все, приехали - гора мусора будет огромной.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.7175249834752, 94.4327734631291

Адрес:
Кызыл, между домами Кочетова 59/2, Титова 33 и Кочетова 93 (Арбитражный суд)
Добрый день. Между Арбитражным судом, домом Кочетова 59/2 и Титова 33 есть большой пустырь, ничем не закрытый, голая земля. После каждого дождя там образуются огромные лужи, повсюду грязь, каждую бурю все в пыли и т.п. Каким образом его можно покрыть асфальтом и поставить фонарные столбы? Что для этого нужно? Это ведь центр города, а не окраина села.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 2 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71745909821546, 94.43247634652708

Адрес:
Весь город Кызыл
Добрый день. Почему весь город во тьме? Половина фонарных столбов по ул. Ленина так и не работает. Уже писал по этому поводу, Мэрия ответила, что все починили, а по факту вообще ничего не сделали, с тех пор все также не работает. Стоит выехать чуть дальше центра и начинается тьма. Пешеходные переходы вообще не освещены, пешеходов не видно (например, по всей улице Московской). Неужели в бюджете Республики нет денег даже на лампочки!? Так сложно починить хотя бы уже установленные столбы? Мэрия уже обещает несколько лет осветить город, а по факту вообще ничего не делается! Куда пропадают деньги!? Снова воруют лампочки и перепродают?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71953826063181, 94.4271977591858

Адрес:
Баянкольская 13, 1 подъезд.
Добрый день! По ул. Баянкольская 13 не производится уборка преддомовой територии, т.е во дворе постоянно мусор. неоднократно писали в управляющую компанию, чтобы произвели ремонт крыльца 1 подъезда дома и двери в подъезд, все в ужасном состоянии!!! все остается без ответа!!! Так называемый "козырек" над подъездом вот-вот рухнет на голову кому-нибудь из жильцов, в данном подъезде живет 4 семьи в каждой маленькие дети от 1 года и старше. ребенка невозможно одного отпустить на улицу без помощи родителей. т.к. крыльцо шатается не прикреплено к дому. фото прикреплю чуть позже. просим решить данный вопрос, т.к. наши попытки остались без результата...
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.703756, 94.414463

Адрес:
город Кызыл, ул. Кочетова, д. 66
Ежегодно в весеннее время происходит обвал снега с крыши (особенно со стороны нотариальной конторы и магазина XXL) дома № 66 по улице Кочетова. Чудом пока никого не убило, но так будет не всегда. Почему ООО УК Жилсервис не выполняет своих обязанностей по очистке снега к крыши? Ждут первого смертельного случая, чтобы потом демонстративно броситься все счищать?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 2 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71878744004878, 94.43226045249655

Адрес:
г. Кызыл, Левобережные дачи
Добрый день, в соответствии с каким законом запрещено продавать алкогольную продукцию на Левобережных дачных обществах? Если даже площадь магазина больше 54 кв.м. Заранее благодарю Вас за ответ.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 2 дня назад

Широта/Долгота 51.719086, 94.437757

Адрес:
г. Кызыл
Здравствуйте, для молодой семьи какие программы действуют в республике? А именно, действует ли программа "Жилище", "Обеспечение жильем молодых семей», федеральная программа "Молодая семья"? Мы с женой оба врачи.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 2 дня назад

Широта/Долгота 51.719086, 94.437757

Адрес:
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100
Здравствуйте!Не могу найти самостоятельно найти ответ на вопрос. Мои родители отмечают в этом году 25-летие совместной жизни. Так вот мой вопрос: выплачивается ли единовременное пособие по случаю юбилея свадьбы (25лет) ? Если да,то куда и какие документы нужны? Надеюсь,что ответите мне непременно,заранее спасибо!
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 2 дня назад

Широта/Долгота 51.71686, 94.440335

Адрес:
г. Кызыл
Здравствуйте. данная проблема существует много лет. С 19.00 очень проблематично передвигаться по городу на общественном транспорте, потому что маршрутки, если не все, то процентов 70, перестают ездить после 19.00. Почему так? ведь частники на маршрутках получают лицензию, маршрут(или как правильно называется) в мэрии. почему это никто не контролирует? ведь в других нормальных городах автобусы ездят до 23.00-00.00. много людей в кызыле работаю до 19-20 часов и им приходится ездить на такси потому что маршруток почти нет. кроме выше сказанного, очень много отклонений от маршрутов. особенно после работы примерно с 18.00, наворачивая последний круг (для газелистов это тоже конец рабочего дня), те, кто должны ездить по Ленина, едут по Кочетова; бывает, что новые маршруты, которые должны ездить по верхней трассе, едут прямо по нижней как маршрут 30а(был свидетелем лично). почему ни ГИБДД, ни мэрия не контролирует? ДПС ведь означает дорожно-ПАТРУЛЬНАЯ служба, почему они не патрулируют, стоят на одном месте(кардо, стоянка, первомаский и т.д), поэтому все маршрутки объезжают их с отклонением маршрута? ведь маршрутки относятся к общественному транспорту, т.к. получила маршрут и лицензию в мэрии и они должны осуществлять перевозку в надлежащем виде, а не так, чтоб, когда хотят сойдут с маршрута. почему нельзя сделать, чтобы на улицах ездил общественный транспорт хотя бы до 22.00, хотя бы потому что коменданский час(дети до 18 могут находиться без сопровождения законных представителей) начинается только с 22.00. ведь очень многие школьники после уроков ходят на секции, кружки, после которых общественного транспорта попросту нет. почему мэрия не следит? что делать этим детям?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 дней назад

Широта/Долгота 51.7212434984174, 94.43880123463603

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кечил-оола, 2а
Почему в детской поликлинике №2 по адресу г. Кызыл, ул. Кечил-оола 2а прием детского травматолога производится на 2 этаже. Как скажите, пожалуйста, ребенку с переломом ноги, в гипсе поднятся на 2 этаж? Хорошо если у ребенка есть отец и он может его поднять на 2 этаж, а если нет? Или ребенок спортивный и он может сам на одной ноге допрыгаться на одной ноге на 2 этаж, а если нет или упадет пока прыгает? В этой больнице нет лифта, нет санитаров с носилками, которые могли бы помочь подняться на 2 этаж. Все-таки правильной было бы, чтобы травматолог принимал на 1 этаже. Просим принять меры!
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 1 месяц назад

Широта/Долгота 51.70888, 94.428495

Адрес:
г.Кызыл ул.Оюна-Курседи 159А.
Здравствуйте. Почему не налажена система предварительной записи в перинитальном центре Республики Тыва. Муниципальная услуга предоставляется не на должном уровне, хотя государством предоставлены все возможности. 01.12. из-за "пятиминутки" врач Шончалай Олеговна начала принимать к 9ч. Из-за очереди начались споры у женщин.Например, даже к 9ч были записаны двое. Такие недочёты, наверное, ещё могут мешать работе врача, ведущего приём. Если есть какие-то производственные вопросы зачем записывать на это время пациентов. Предварительная запись подразумевает, что люди должны подходить в назначенное время, а не сидеть в очереди и даже спорить из-за неё. Почему в других структурах записи идут идеально? Просим усовершенствовать систему предварительной записи или же исключить её, зачем она нужна ради галочки.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.709397929275084, 94.42446390143081

Адрес:
Ул. Ооржак Лопсанчапа 43. г. Кызыл
Здравствуйте,мы живем на 9 этаже, д. 43 (кв. 33) по ул. Ооржака Лопсанчапа, у нас каждый год очень холодно и сыро дома. Вызывали аварийную службу,они нам говорят давление маленькое и не доходит до 9 этажа. Мы каждый месяц платим за горячую воду и отопление,у нас нет долгов. Куда и кому нам обращаться,невозможно так жить!!!  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.69784, 94.42492

Адрес:
г. Кызыл ул. Интернациональная, 20
Преподавательский подъезд общежития ТГУ по ул. Интернациональной, 20 последние две недели живет фактически без отопления. Если все это время подача тепла была неритмичной, то последние сутки отопление вообще отключено. Объясняют необходимостью срочного ремонта. Спрашивается, почему руководство хозчасти ТГУ оказалось неготовым к отопительному сезону? В подъезде проживают престарелые ветераны образования, которым просто в силу возраста противопоказан холод. Прошу принять меры и наказать виновных. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.720902327229346, 94.44789452046754

Адрес:
г. Кызыл, ул. Московская, д. 103, подъезд №4
Добрый день! Мною и другими жильцами нашего подъезда №4 оплачиваются счета на освещение мест общего пользования, то есть самого подъезда. При этом исправно платим. Прикрепляю квитанцию за ноябрь месяц 2015. Размер оплаты за освещение подъезда составляет 337 руб. в месяц, в квитанции выделила красной рамкой.  Вот скажите зачем платить за то чего нет, за отсутствующее освещение??? На первом этаже между дверьями когда заходишь в подъезд вобще темно, аж страшно заходить!!! За детей страшно, приходится их постоянно встречать внизу. Почените пожалуйста освещение нашего подъезда №4.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.697505, 94.409361

Адрес:
г. Кызыл, Ресбольница, отделение урологии
Здравствуйте! В отделении урологии Ресбольницы г. Кызыла, очень холодно. В палате № 1 температура воздуха составляет 10 градусов выше нуля. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.71107662541682, 94.42479773798689

Адрес:
г. Кызыл
07.10.2015 здесь на народном контроле поднимался вопрос про зарплату школьных учителей. ответили 09.11.2015. ответили более, чем через месяц, если можно считать те слова ответом. Такое ощущение, что не знали что делать, а сроки поджимали, поэтому написали такую чужь. где ответ? что значит "по состоянию на 30.10.2015 заработная плата за сентябрь работникам муниципальных общеобразовательных учреждений выплачена в полном объеме"?  может и к 30 октября выплатили зарплату в 4 частях в 20-ых числах октября. это нормально? вы сами считаете нормальным свой "ответ"? не стыдно? в самом начале все заданные в народный контроль вопросы выводились на всеобщее обозрение сразу. сейчас они проходят фильтр и появляются спустья пару дней. интересно этот вопрос появится публично или вообще не пропустят его? сегодня 9 ноября. зарплаты за октябрь опять нет. учителям выдали только расчетные листы, а деньги не дали. что происходит? с народным контролем работает мэрия Кызыла, зарплата учителей зависит от мэрии Кызыла. поэтому такой ответ на вопрос про учителей? если вы думаете, что в прошлый раз решили этот вопрос, то я простой житель скажу вам - ничего вы не решили. зар платы опять нет, уже середина месяца. поэтому еще раз поднимаю этот вопрос. и буду писать каждый раз, если нормальной ситуации не будет. обычно принято в конце письма писать "Спасибо", но я этого не напишу
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.70206897637154, 94.44005090478514

Адрес:
г. Кызыл, Детская поликлиника №2
Добрый день, третий раз не можем поставить прививку ребенку, детской поликлинике №2. Беда в том что нет расписания прививок, участковый говорит одно время, приходим в это время, а в это время не ставят. Каждый раз ходить вполиклинику нет возможности. Неужели невозможно вывесить на двери бумажку с расписанием?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.708595, 94.42845

Адрес:
г. Кызыл
Здраствуйте. Моему сыну 3 мес с его отцом не живем, расстались. В свидетельстве о рождении в графе отец стоит прочерк, могу ли я сейчас оформить отцовство на своего отца?Заранее благодарна.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.71686, 94.440335

Адрес:
г. Кызыл, Калинина 16 - 4 подъезд
Здравствуйте! Просим службу жилищной инспекции города Кызыла проверить работу ООО УК ЖЭУ Центр  (юр.адрес - г.Кызыл, ул.Лопсанчапа,5). Жители 4 подъезда по Калинина 16 неоднократно  обращались по телефону 6-00-49 по уборке подъезда. Крайне редко подметут в подъезде, а мыть полы - это было в 1 или 2 раза с начала года. Со стен штукатурка обваливается, входная дверь - в ужасном состоянии. Открытый люк на 5 эт. - туда постоянно лезут непонятные личности и маленькие дети.  Информационный стенд - все их телефоны оборваны куда звонить непонятно, через 09 узнали их номер. Скажите, пожалуйста, один подъезд может перейти в другую управляющую компанию? За что им деньги платим, все равно ничего не делают.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.705213, 94.427741

Адрес:
г.Кызыл
предыдущее обращение про зарплату школьных учителей очень правильно описывает настоящее положение дел. я тоже учитель в школе Кызыла. присоединяюсь к данной жалобе. сегодня 21 октября 2015. до этого момента я еще не получил полностью зарплату засентябрь. только что пришла смска с банка, что мне перечислили часть зар.рлаты - 394 руб с копейками. эта уже 4 часть моей зарплаты за сентябрь. 1 часть - 13000руб, 2 часть-12000руб, 3 часть-2500руб, 4 часть-394 руб. и я еще не знаю все ли мне перечислили. распечатку расчета за месяц тоже не дают. в этом месяце зарплату всем учителям кызыла дали примерно на 5 тыс руб меньше. почему такое происходит? недавно говорили, что зарплату учителям подняли, на деле мы видим, что наоборот меньше стали получать, причем намного. да еще и выдают по 4-5 частьям с опазданием почти на месяц. в предыдущей жалобе написано, что оно в работе, наверно идет проверка. присоединяясь к предыдущей жалобе, от себя тоже требую подробного отчета по данной проверке
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.72133531795314, 94.43872920231276

Адрес:
Кызыл
здравствуйте. каждый месяц зар. плату учителей задерживают. за август в получили 15-16 сентября. задержали на пол месяца. каждый раз выдают частями, бывает на 3 части разбивают зарплату. у учителей и так мизерная зарплата, все об этом знают, а когда в 3 части разделяют, то вообще копейки. как людям жить? это их заработаные деньги, почему им не выдают? нарушают их права, закон. почему за это никто не отвечает? выявляют факт, но ничего не делают, ведь за такую халатность должны приниматься меры. за сентябрь выдали только 20-30%, а многим еще не выдали ни этих процентов. когда насчет остального спрашивают, говорят "до конца месяца расплатятся". конечно расплатятся, мало того, должны были уже давно расплатиться. получается учителя живут на 15 тысяч 2 месяца(в этом месяце проработали, а зарплату в к концу следующего месяца выдают). почему? раньше бухгалтерия у каждый школы была, и тогда задерживали. а сейчас централизуют бухгалтерию, ситуация стала еще хуже. вполне логично в ответе отписаться "в связи с централизацией бухгалтерии такая временная ситуация", но и до этого так было и сейчас еще хуже. не один месяц и не три и не два, это проблема давняя. куда деньги девают, которые предусотрены для зарплаты учителей? засчет учителей, которые и так трудно живут, мэрия города решают свои проблемы, трята на другие нужды?  прошу не писать в ответе дежурные фразы типа "проводится проверка, будет организована проверка" и т.д. я требую полного развернутого ответа почему такое произошло, кто виноват, куда ушли деньги, что будет предпринято в отношении этих людей за их не способность исполнять прямые обязанности. И Я ИМЕЮ ТАКОЕ ПРАВО ТРЕБОВАТЬ ОТ ВЛАСТЕЙ ТАКОГО ОТВЕТА.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.72129892592024, 94.43879423677015

Адрес:
г. Кызыл, с западной стороны дома по ул. Ленина 42
Интересует пункт общественного питания, который находится с западной стороны дома № 42 по ул. Ленина г. Кызыла, нахывется "Желтик". Настоколько я знаю, к пунктам общественного питания предъявляются строгие требования, которым указанный Желтик никак не соответствсует: канализации нет, водопровода тоже нет. И в таком заведении кормят людей! Каким образом он там оказался? И насколько легально осуществляет свою деятельность?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72025461644997, 94.432642643486

Адрес:
г. Кызыл, ул. Лопсанчапа 2/1
МУП "УК"ЖЭУ" в очередной раз устраивает свалку во дворе дома по. Лопсанчапа 2/1!! Систематически не выполняют свои обязанности!  Не вывозят мусор, не убирают подъезд, придомовую территорию, объясняя это отсутствием в штате управляющей компании дворников, мусоровозов! При этом продолжая требовать оплату за уборку придомовой территории и вывоз мусора!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70826500713705, 94.41439415045006

Адрес:
ул.эрзинская д.31
с окончанием отопительного сезона, у нас в квартирах вместо горячей воды течет холодная. в квитанциях на оплату ОАО Тэц указана, что квартиры благоустроены и есть строка на оплату ГВС. Мэрия г. Кызыла 2306.2015 прокомментировала : Техническая характеристика указанного дома не предусматривает наличие ГВС в летний период и тариф за ГВС не начисляетсяю Почему тогда мы платим за холодну "горячую" воду?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.694523513880235, 94.48396588650222

Адрес:
г. Кызыл, ул. Целинная, д.31
Когда планируется переселение жильцов из дома по ул.Целинная, 31 признанным аварийным (ветхим)?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.703673, 94.528307

Адрес:
г. Кызыл, ул. Чехова дом 8
Будут ли cносить дом по ул. Чехова дом 8 Кызыла? Вошел ли в список ветхих домов?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71881311772318, 94.42679711831155

Адрес:
г. Кызыл, ул. Ленина 32
Здравствуйте..вопрос про детских садов города Кызыла. У нас такая мизерная зар.плата. постоянная задержка зарплаты сейчас 20 августа зарплаты до сихпор нет июльских, решите нам этот вопрос
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
г. Шагонар, ул. Саяно-Шушенская 4, 2 подъезд
У нас в г. Шагонаре по ул. Саяно-Шушенская 4 во 2 подъезде с прошлого вторника нет воды в туалете и ванной комнате. Мы каждый день звоним в ТСЖ и получаем ответ, что заявка принята они отправились решить этот вопрос. Прошло 8 дней воды нет. Ни в туалет сходить, ни помыться невозможно, когда они наконец дадут воду???
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.537072526699745, 92.92210379629387

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 66
С июня 2015 года в Платежках ООО УК Жилсервис появились новые виды услуг: обслуживание газопровода и электроснабжение. 1. Вопрос 1: Какое отношение Жилсервис имеет к газопроводу, учитывая то, что его обслуживанием занимается ОАО Тувгаз? С июня по август Жилсервис не производил совершенно никаких манипуляций с газопроводом. Да и не может Жилсервис с ним ничего делать, так как занимаются этим ТОЛЬКО специализированные организации - ОАО Тувгаз. За что Жилсервис берет деньги? 2. Вопрос 2: Что еще за электроснабжение? За электроснабжение мы платим в ОАО Тываэнергосбыт, у Жилсервиса нет договора с Тываэнергосбыт о посредничестве при взымании платы за услуги электроснабжения. Жилсервис вообще не занимается электроснабжением. Причем освещение мест общего пользования - это отдельная услуга, не связанная с электроснабжением. За что Жилсервис берет деньги? Я понимаю, что теперь мы не платим за капитальный ремонт управляющим компаниям, но не надо так открыто пытаться возместить желаемый доход за счет навязывания несуществующих услуг. Жду ответа ООО УК Жилсервис и соответствующего перерасчета в следующем месяце с удалением этих услуг. Если его не будет, будем разбираться с участием соответствующих органов, обойдется это ООО УК Жилсервсиc куда дороже.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71885188110017, 94.43264800790402

Адрес:
местечко Вавилинский затон
Как продвигается присоединение местечка "Вавилинский затон" Пий-Хемского района Республики Тыва к городу Кызылу? На официальных сайтах органов никакой информации нет. Опубликуйте ссылку на Решение Хурала Представилей (заседание было весной 2015 года) о присоединении Вавилинского. Что с согласием Пий-Хемского района? Оно вообще есть или снова нет (как в 2011 году)? Слухи ходят, но это только слухи. Тендеры на проведение кадастровых работ тоже не предвещают ничего юридически значимого.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.80657100537798, 94.4567108507283

Адрес:
г. Кызыл, ул. Калинина 16, квартиры 62 и 68
Здравствуйте! В нашем 4 подъезде сразу 2 квартиры (на 2 этаже № 62 и 68) сдаюся в аренду посуточно. Постоянно пьяные люди, шум в этих квартирах и мусорят в подъезде. Просим принять меры к хозяевам этих квартир. Жители подъезда.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705213, 94.427741

Адрес:
Кызылский район
Кызыл кожуунун бо чылгыы 2015 чылдын школа доозукчуларынын аразындан медаль алган оореникчилерге чуге амгачедир медаль болгаш анаа немей бээр ужурлуг ашказын бербээнил? азы келир чылче чылдырыпкан ол бе? Ындыг болза – даа Баруун-Хемчиктин медалистери медаль биле ашказын шагда-ла июнь айда ап алган боор - дур. В чем разница??.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 52.060272, 95.289144

Адрес:
село Кара-Хаак
Кара-Хаак суурнун Саморокова кудумчузунун кудуунун ажылдаары баскырай берген.Сугну узар дээш демирин базыптарга суг шлангадан эвээш кээр,а сугнун хой кезии кудуктун иштинде трубадан оскээр агар.Мону ремонтулаар дээш ол кудумчунун бажын бурузунден 200 ашка чыып турар-дыр,ол хирезинде чондан ашка чыыры болдунмас болган.Суурнун администрация ажылчыннары чылдын-на отчедунда «проводятся проверки тех.состояния колодцев» -деп меге чугааны чугаалап турар.Шынында кудуктарнын иштинде демирлери 90 чылдардан эгелеп солуваан болгаш дадарып,ирип,чугалай берген.Саморокова кудумчузунун кудуу чуге урелген дээрге бо кудук суурнун адаанда турар,а буга-суу чугле бертики бажыннарга чедер,ол адаккыы кудумчуларга четпес болганындан чон огород садтарын ол кудуктан узуп турар.Бир бажын безин хунде каш каттап огородунче бо кудуктан суглаар ужурга таваржып турар.Ургулчу очур кырынга турар кудук тур –ол.Мен буга-суун чонга чедер кылдыр болдуруптар арганы манаа бижээн мен,ол хирезинде суг ам-даа оскээр аргаже киир агып чыдар-дыр.Паромда безин чон олурар черде поликарбонат материалдыг хунден чаъстан камгаланыр шывыгны кылбаан-дыр.Обращениени кылган ажыы безин чок чыгыы улус тур бис.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
Стройка за инфекционной больницой, около старого кладбища
За инфекционной больницой около старого кладбища находится строительная площадка - должно быть какое-то медицинское учреждение. Стройка находится в заброшенном состоянии. Несколько лет назад в этом здании установили пластиковые окна, потом стройку забросили, в результате чего в настоящий момент ВСЕ стекла перебиты, пластиковые оконные рамы украдены, забор также разобрали. Кто отвечает за данный объект? Почему объект не охраняется? Почему выбросили на ветер миллионы бюджетных денег (деньги налогоплательщиков, которые мы с вами платим), потраченные на остекление? Почему никак не наказывается такое безответственное отношение, повлекшее огромные потери бюджета? Когда будет достраиваться объект? Разве не должно лицо, которое отвечает за объект, возместить бюджету потерянные деньги (потраченные, например, на остекление), так как данный вред был причинен в резульате его безответственного отношения и невыполнения требований по охране объекта и надзору за ним.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70983988562832, 94.43230305800472

Адрес:
г. Кызыл, ул. Ленина-Кочетова
Почему на фонарных столбах по ул. Ленина и Кочетова осталось только по одному светильнику? Встречается такое через каждые 2-3 столба. Раньше на каждом столбе было по два светильника, сейчас осталось по одному, второй вообще оторвали, на его месте висит проводка.  Гарантия на эти светильники около 10 лет, поэтому их должны поменять, если они сломались. Когда установят новые светильники?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.720442551714804, 94.43534053675853

Адрес:
Кара-Хаак Кызылский район, ул. Ак-Даш
Мен Кара-Хаак суурнун чурттакчызы Саая Айдын-дыр мен.Бистин Ак-Даш кудумчузунун 4 ток столбазы дуун 2-нин хунуде улуг хатка кээп ушкан.Мен богун бодум чаъс чаап турда-ла эгезинде суур чоогунда столбанын кырынче унгеш проводту кыскаш – биле узе кыстырып каар дээш чадап калдым,провод кадыг-дыр,чангыс холга куш четтирбес,ийи хол биле узе кыстырар дээрге бир холум столбадан туттунуп алган болур.Кырыккыы проводту ап каптар дээрге бут даяныр чер шуут чок,холдар база чаъска откен болгаш тайгаш турар.Бистин кудумчувуста кээп ушкан столбалар черде чыдар-даа болза ында ток ам-даа чоруп турар-дыр.Бис мал-маганывысты ынаар чагдатпас дээш оскээр суреривиске-даа бичии корбээнивисте бызаалар ынаар бо-ла чеде берген турар боор-дур.Ол ушкан чагыларнын дегжип алган чыдар проводтары ам безин кежээ коорге замыкатьтааш проводтарында оттар шык чаъс соонда чивенейнип туруп бээр –дир,оода бир провод мал ижер сугда дээп алган.Ол чагылар машина оруунда чыдар,бир эвес ол проводтарга карангы  кежээ эзирик,азы бо черни билбес кижи карангыда фонарь чок чорааш буду-биле ол проводтарга ылдыртынар болза кымнын буруузу болурул? Мал-маган хамаанчок чаш улус безин хундус ону билбейн тудуп аар айыыл бар-дыр.Кылып корунер,биске коргунчуг-дур.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
Садик №25 города Кызыла
В марте 2015 г. открылся садик №25 г. Кызыла, куда ходит мой ребенок. Был совсем как новенький. Сейчас он на ремонте. Хотя только открылся, даже полгода не прошло. Детей принимают только если повезет с 15 августа 2015. Только открылся садик. Что там вобще происходит? Когда он вновь откроется?  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70610363868651, 94.43224414380362

Адрес:
Вход во двор здания общежития ТГУ по ул. Интернациональной со стороны ул. Кочетова
Каждый раз после дождя на входе во двор общежития ТГУ по ул. Интернациональной образовывается огромная лужа, которая блокирует выход со двора. Лужа начинается практически от самого преподавательского подъезда. Двор имеет другой выход на ул. Ленина, который заасфальтирован, имеет ограждение, калитка которого последнее время всегда закрыта на замок. Работники общежития отказываются открывать замок и ссылаются на указание руководства не открывать калитку, дабы помешать входу бомжей во двор. Однако бомжи прекрасно заходят и через центральный вход, а жители подъезда вынуждены выбираться со двора по колено в воде. Думаю, работникам общежития глубоко все равно, как выходят со двора жители преподавательского подъезда, они-то сами заходят через центральный вход с ул. Интернациональной.  Что за неуважение к людям, столько сил и здоровья положившим на благо республики? Часть из них глубоко пожилые люди. Я позвонила дежурному по городу мэрии г. Кызыла, он порекомендовал письменно обратиться у руководству ТГУ, чтобы было издано распоряжение откачать лужу. С учетом времени визирования документов, думаю, это займет не меньше недели. Не проще было бы оставить открытой калитку в любую погоду? Бомжам-то никакие лужи не препятствие. Они как ходили в наш двор, так и продолжают ходить и гадить в нашем подъезде. А осеннее обещание ректора заасфальтировать территорию вокруг здания общежития ТГУ так и осталось обещанием. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72095597898568, 94.44794058631533

Адрес:
Тандинский район с. Дурген ул. Степная 13
Здравствуйте. Я давно уже не могу получить жилье для сирот. Я студент 4 курса ТувГУ, у меня жена и ребёнок. Обращался в Отдел опеки и попечительства несколько раз с вопросом когда же я наконец получу жильё, в ответ я получал перечень документов, который я должен был собрать. Уже несколько раз я собирал папку. Мы живём у родителей жены, как-то не удобно, нас трое, а там места на так много, арендовать нет возможности. В апреле этого года я снова обратился, а там уже другое начальство, она сказала, что в списке сирот для получения жилья я не состою, мы ей все объяснили и она нашла мои ПАПКИ (2). Все равно там не хватало некоторых документов, я собрал всё не обходимое и сдал. Она отправила документы в г. Кызыл, точнее в Агенство по делам семьи и детей, якобы они решают когда мне получить жильё. Так вот, хотелось бы узнать, когда я наконец получу жильё? Помогите пожалуйста. Заранее спасибо.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.146885, 94.502256

Адрес:
Кара-Хаак
Мне только что встретил на улице сельхозработников нашего села,чьи имена были решены и приняты для работы на КФХ,МУП нашего села.Но все они мне почему то говорят одно и то же,что их зарплаты не выдали с самого начала их работы,то есть с начала апреля.А я про них знаю и видел,что когда в марте текущего года к нам в село пришла работники экономического отдела Кызылского кожууна,они и тогда их оформили,чтоб работали в КФХ и МУП нашего села,и что каждый месяц на одного человека они выдадут за их работу 7 т.р.Решение тогда было таким – на КФХ корейца Геннадия – 7 человек,КФХ Монгуш Артыша – 7 человек,МУП Кара-Хем – 7 человек.Но до настоящего времени из этих принятых работников работают меньше половины.Все дело в том что – НЕТ ЗАРПЛАТЫ,а работать в таком безнадежном месте многие стали отказаться.Например работники МУП Кара-Хем в этом году построили теплицу,посеяли там капусту.Но капусту должны были пересадить на поле в начале июня,но до этого времени у принятые работники оставили работу.,у других КФХ та же ситуация.Потому что без зарплаты многим стало невозможно работать.Капуста до сих пор не посажено.Почему такое бесчеловечное отношение в экономике Тувы случается? Ведь сумма зарплаты то небольшая.В прошлом году у нас,школьникам,работающих в летнем лагере днем на полях Кара-Хаака – не выдали зарплату до конца марта 2015 года.(ждали 8 месяцев).Эти дети работали все лето в знойную жару,лишь только заработать для себя деньи на покупку школьных принадлежностей в новом учебном году.Видимо теперь опять та же история повторяется.Лучше вообще такое не создавали.А в этой истории печальнее то,что эти работники оставшие без зарплаты – все многодетные мамы.Про эту ситуацию не знает даже соцработник нашего села.Почему для таких непредвиденных случаев не отведена или не создана резервный фонд,капитал,страховые вычеты? Такое ощущение,что такие выплаты простому народу выдают только после их обращения в интернет?
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
ул.эрзинская д.31
с окончанием отопительного сезона у нас в квартирх вместо горячей воды течет холодная, коммунальные службы никак не реагируют, говорят что вода остывает пока до нас доходит, но платим мы за горячую в полном объеме.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.694473, 94.486149

Адрес:
Рабочая, 50
Добрый день! По улице Рабочая (район школа № 4 и детский садик № 2), отсутствует уличное освещение. В зимний период вечером, когда родители забирают детей из детского сада (примерно в 17:00ч) на улице очень темно. Дорога узкая поток автотранспорта по этой улице (ул. Рабочая) очень большой. Рядом находиться школа. Просьба решить вопрос освещения улицы Рабочая. Спасибо за внимание!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.716932, 94.460026

Адрес:
Ооржака Лопсанчапа 2/2
Уже две недели МУУП "Благоустройство" не вывозит мусор во дворе, образовалась СВАЛКА!!! 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.708216, 94.415281

Адрес:
Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, дом 39 "А"
По адресу Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, дом 39 "А" (кадастровый номер 17:18:0105009:489) на территории охранной зоны построено одноэтажное здание. Под земельным участком проходят городские коммуникации, канализационный люк - на них сверху положили фундамент и все залили бетоном, в результате чего в случае аварии без воды останется ближайшая больница (через дорогу) и детский сад (такое уже случалось при строительстве дома 39 «А» летом 2014 года, когда строители вбивали колонку для воды и пробили водопровод и канализацию, около дня больница и детский сад были без воды). Ранее собственником земельного участка было ООО "Богус", которому разрешение на строительство много лет не давали по вышеуказанным причинам, а сейчас каким-то образом строить стало можно. Прошу разобраться.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72026164964152, 94.4355469531601

Адрес:
Парк Культуры и отдыха им Гастелло в городе Кызыл
1 июня мы посетили Парк Культуры и отдыха. Народу было много, бойко шла торговля едой и напитками. И все бы ничего, только оставшийся после трапезы мусор народу было просто некуда выкинуть! От самого входа вплоть до аттракционов, а это почти половина Парка, не было ни одной мусорки. Люди просто выкидывали все в реку или в кусты. К вечеру Парк превратился в свалку!!!  Пожалуйста, поставьте побольше мусорок, иначе все так погрязнут в своем же мусоре!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.723126, 94.460844

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кочтетова, д. 68-66-64-62
28 мая 2015 (в период с 15 до 18 часов) на подъездах домов № 68, 66, 64, 62 по ул. Кочетова появились извещения о проведении общего собрания собственников жилья по вопросу выбора управляющей компании во дворе дома № 62 по ул. Кочетова в 18:00 часов 29.05.2015, извещения подписаны ООО УК "УЮТ". Собственники жилых домов такое собрание не инициировали, ООО УК "УЮТ" приняло решение о проведении собрания самостоятельно, извещения расклеили примерно за сутки до проведения собрания. 29 мая 2015 в 18:00, я, собственник квартир в доме № 66, явился на собрание во двор дома № 62 по ул. Кочетова. Других собственников в месте проведения собрания не было, кворума не было, СОБРАНИЕ НЕ СОСТОЯЛОСЬ, заочного собрания также не было, никаких документов о выборе управляющей компании я не подписывал и информации о выборе управляющей компании заочным голосованием также не получал. В случае, если окажется, что в Мэрии города Кызыла окажется документ, свидетельствующий о проведении общего собрания (якобы кворум был) и принятии решения о выборе управляющей компании ООО УК "УЮТ", то я буду вынужден обратиться в Прокуратуру РТ для разбиральства. На фото двор дома № 62 по ул. Кочетова 29.05.2015 в 18 часов.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71915821638654, 94.43364091895977

Адрес:
Кызыл, ул. Красноармейская 100
Здравствуйте! Мы живем в городе Большой Камень Приморского края. В 2012 году родился сын Делгер. Свидетельстве о рождении он Делгер Сайдашович. А в 2014 году дочь родилась, и когда мы пришли в органы ЗАГСа сделать свид-во о рождении дочки нам сказали, что правильно будет Эльмира СайдашЕВНА, а не СайдашОВНА. Сказали еще поменять свид-во о рождении сына на ЕВИЧ. Сегодня ходила менять, мне сказали оплатить госпошлину в размере 650 руб. Скажите пожалуйста, как правильно писать эти отчества и мы ли виноваты, что они сына написали СайдашОВИЧем, а дочку СайдашЕВНой. Мы обязаны платить 650 рублей за их ошибку? и чье отчество нужно нам менять дочки или сына?  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71686, 94.440335

Адрес:
г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 27/2
Цены ооо жилсервиса,куда мы раньше относились,были около 400 руб. в месяц,цены ооо ук жэу "ангарский" 487руб.Ук "Ангарский" отсутствует в списке ваших организаций. Мой адрес проживания: г. Кызыл, Лопсанчапа 27/2. В мае 2015 г пришли квитанции на оплату за квартплату от жилсервиса, там стояли цифры оплаты 399 руб. При оплате в кассу жилсервиса меня направили в кассу УК Ангарский, где пришлось платить уже 487руб. Цены выросли, а обслуживание осталось на прежнем уровне. В частности,уборки придомовой территории не производится .убирают только в подъездах как и при жилсервисе.Мусор за домом лежит везде: за деревьями,под деревьями,вокруг дома.Наш дом Лопсанчапа 27/2 почему-то попал в УК "Ангарский"? Почему? Собрания не было. Уборку придомовой территории не проводятся.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.701719, 94.421506

Адрес:
г.Шагонар, ул.Саяно-Шушенская 4
в г.Шагонаре по ул.Саяно-Шушенская дом 4 в подвале текут трубы, вся вода из туалета и кухни течет прямо в подвал дома. В квартирах и в подъездах дышать нечем, полная антисанитария, червяки, комары. ТСЖ уже который год не ремонтирует трубы и стояки хотя деньги на ремонт выделяются.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.537047819594676, 92.92218465211478

Адрес:
г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, д. 2/1
В доме по ул. Лопсанчапа, д. 2/1 из крана горячей воды течет холодная вода. Сотрудники аварийной службы сообщили, что так как отключено отопление, горячей воды на весь город не хватает и вода так и останется холодной, помочь ничем не могут, ОАО "Кызылская ТЭЦ" не может обеспечить все дома города Кызыла горячей водой. ОАО "Кызылская ТЭЦ" продолжает в обычном порядке взымать плату за предоставление горячей воды. Прошу разобраться с ситуацией.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70858051562402, 94.41439959391052

Адрес:
ул. Московская 108/1
Недели три назад из подвала дома по ул. Московкая 108/1 начали выносить мебель (наверно решили что то выбросить). Ну решили, да и ладно. Только вот эта мебель уже лежит полмесяца, и никто ее не увозит. Там часто играют дети, растаскивая по всему двору, а по ночам сидят какие-то пьяницы (удобно ведь). Пожалуйста, разберитесь.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.698906, 94.410753

Адрес:
ул. Московская 106/1
В Южном микрорайоне возле дома по ул. Московской 106/1 асфальт превратился в ужас. Огромные ямы, которые объединяются в одну большую непроезжую часть, мешают нет только водителям, но и пешеходам (особенно в дождь). Эти ямы нужно залатать, потому что асфальт и дальше расползается. Пожалуйста, займитесь этой проблемой как можно скорее...
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.698537, 94.409909

Адрес:
г. Кызыл, ул Паротурбинная 17
Добрый день! планируется ли расселение жильцов из дома по адресу: г. Кызыл, ул Паротурбинная 17 и когда?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.703477, 94.540057

Адрес:
г. Кызыл
Здравствуйте! Почему у Вас до сих пор не работает электронная услуга "электронная очередь в доу"? Кто -нибудь контролирует это? Куда можно выше обратиться?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.719086, 94.437757

Адрес:
ул. Кочетова 62, Кызыл
Здравствуйте! у меня такой вопрос:мы уже зарегистрировали свой брак. этим летом 10.07.2015г хотим отпраздновать свадьбу, можно ли нам имитировать церемонию бракосочетания? если да, то когда нам подойти и что необходимо принести, сколько будет стоить? спасибо)))
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71906375753738, 94.4337350496751

Адрес:
г. Кызыл. дома по ул. Заводская
здравствуйте! Почему во всех домах по Заводской висят таблички со сроком переселения жильцов до 1 декабря 2015 года? надо бы исправить, народ в заблуждении.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.704828, 94.402219

Адрес:
г. Кызыл, Московская ул, 70
Добрый день, прошу обратить внимание на проблему наших девушек которые ходят в так называемый "платный тренажерный зал", а именно зал Виктор Александровича Гаруфдинова, который находится в СК Субедей рядом с общим тренажерным залом. Мы платим В.А Гарифутдинову 5 тыс за месяц занятие, все эти расходы оправданы, с нами занимаются персон.тренера и т.п. Смущает одно, почему мы еще платим на кассе Субедея 100-110 руб за вход?! В.А Гарифутдинов сам платит за аренду места немалую сумму. Почему его посетители тоже должны платить?! Рядом есть общий тренаж.зал, туда вход тоже 100-110 руб, но там каждый сам по себе, да тренажерки старые. Получается администрация СК обогащается неправомерно, беря деньги и у В.А Гарифутдинова и его посетительниц. Очень просим поднять этот вопрос!!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.694993, 94.405076

Адрес:
667000, Тыва Респ, Кызыл г, Московская ул, 70
Во-первых, огромная проблема с ремонтом УСК "Субедей". После каждого выпадения осадков весь коридор (где вход в универсальный и тренажерный залы) заливает водой, капающей с потолка. Для борьбы с этим коварным явлением (тающий снег и дожди) сотрудники УСК «Субедей» используют ведра, которые прицельно подставляют под каждый источник протечки. Так как источников протечки очень много, то и ведер очень много, потолок, состоящий из панелей, соответственно, тоже приходится разбирать. Эта ситуация продолжается уже минимум несколько лет, при этом никто ничего не ремонтирует. Такое положение дел в конечном итоге приведет к тому, что этот потолок просто рухнет из-за промоин.   Также необходимо проверить уровень шума в универсальном зале (там же где и тренажерный) на соответствие СанПиН, так как заниматься из-за шума (гул вентиляционной системы или каких-то устройств для поддержания надувного купола) там довольно затруднительно, собственного голоса иногда не слышно.   Большинство ламп освещения над тренажерным залом на 21.04.2015 также не работало.   Далее вопрос по странной ситуации с тренажерным залом. В прейскуранте цен около кассы есть информация об ОДНОМ общем тренажерном зале. На практике их два: один побольше, другой поменьше. Ранее, более года назад, зал был один, потом их разделили: в большом оставили все старые тренажеры, часть из них вообще не работает, в тот, что поменьше, убрали тренажеры поновее, полностью отгородились и повесили замок на входную дверь. Никакой информации о работе этого «малого тренажерного зала» нигде нет. Ключ от замка непонятно у кого, таким образом доступ к части ОБЩЕГО зала фактически кем-то самовольно ограничен, при этом захватив часть государственного имущества. Прошу пояснить сложившуюся ситуацию. Если это сделано без соответствующих документов и распоряжений, то это подпадает под статью самоуправства. Если же документы были, то дальнейших вопросов не будет.   Вопрос к режиму работы: касса почему-то закрывается примерно часам к 20-ти и после этого времени чеков уже не дают, говорят, что скажут контроллеру о том, что оплачено. Сам тренажерный зал закрывается не в 21:00, а заблаговременно, чтобы работники к 21-му часу уже пошли по домам. Просьба рассмотреть вопрос об увеличении рабочего времени хотя бы часов до 22, так как многим гражданам затруднительно успевать позаниматься до 21-го часа. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69490200915643, 94.40494615319821

Адрес:
ул.Дружба 3/2 кв.13
Здравствуйте. Обращаю на Ваше внимание, что с подобным (письменным) заявлением на имя директора ООО УК "Жилсервис" , к куратору данной улицы я обращалась дважды, но результата никакого. Пишет Вам собственник квартиры, находящейся по улице Дружбы 3/2 кв. 13. Я живу всего 1 год, дом построен в 2012 году. После дождя и таяния снега весной постоянно капает с крыши, вернее с вентиляционной трубы. Потолок кухник разрушен, обои расклеены (фото прилагается), в скором времени даже обрушится данный потолок. Прошу оказать содействие в решении данной проблемы и дать ответ. С уважением, Элбек Эмма Кутузововна.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71286878938738, 94.49445995384507

Адрес:
ул.Калинина, Кызыл
На улице Калинина напротив торгового дома "Пять звезд" несколько лет назад были сооружены лежачие полицейские. На них были обозначены пешеходные дорожки. Но потом их стерли. Однако пешеходы все-равно переходят вводя в заблуждение водителей и других пешеходов. Надо принять меры по снятию этих лежачих полицейских, так как они не соответствуют никаким нормам и не имеют никакой функциональности. Рядом есть теперь светофор.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70326347861568, 94.42206296957636

Адрес:
Республика Тыва, Кызылский район, пгт. Каа-Хем, мкр. Серебрянка
У нас в домах микрорайоне "Серебрянка" постоянно низкое напряжение, из-за которой плохо функционируют электроприборы. Из заявлений Тываэнерго следует, что это связано с воровством электроэнергии (прямое подключение в обход Тываэнерго). Нам простым гражданам, которые исправно платят за электричество,приходится очень тяжко в плане приготовления еды и его хранения. К тому же из-за плохого освещения портится зрение, детям приходится сложно, когда делают уроки. Почему должны страдать честные граждане. Просим принять меры по решению этого вопроса в вышестояших органах власти!
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69127388439092, 94.6030986859595

Адрес:
Кызыл,,ул.Титова 35 кв. 66
Я многодетная мать. прописка в Кызыле.Какие документы нужны для получения земельного участка для занятия огородничеством, и где могут нам выдать бесплатный земельный участок. Спасибо.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
Кызыл Тувинских Добровольцев - базар
Апрель айнын оннун хунунде Базардан унуп чорумда Тувинских добровольцев кудумчузунда идик-хеп садып турар улуска протокол долдурткаш анаа идик хеп сатпазын дээш кижи бурузун 3500 ашкага торгаагаш олчааан анааа турбанар деп ойладып турарын мен кордум.Ам бо мындыг берге кризис уезинде чон берге байдалда турда чуге ынчап турар чоор.Бир эвес болур чуве болза,чуге ол улусту яап – ла анаа тургуспас боорул аан.Ол дээрге кудумчу шээй.Коорге боттарынын на Тыва чонун олар ышкаш ол-ла Тыва шагдаалар ойладып турарын коорге арай-ла кижи сеткилинге таарышпас боор дур.Ам киргизтерге бир кижиге 5 местону каяа-даа положено кылдыр берип турар дыр силер,а ол бодуун каш-ла Тыва чонувус базар чанынга безин турарга штрафтааш ойладыпкан дыр силер – А ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ,МИЛОСЕРДИЕ???.Телевизорда коорге «создаем программы по борьбе с бедностью,азы кредиттеринер,коммунальный платежтарынар уезинде толенер деп чугаалап турар дыр силер.Ам кажан улус ажыл тыппайн,ореге душпес дээш оода мынчаар ажылдаар дээрге,боттарынар-ла улусту соскадып,ожежип турарынарны мен черле кайгаар кижи-дир мен эргим чонум.Шуут черле ашка тывар дээш чуну канчаптарын безин улус арга тыппастаан хоорай-дыр бо.Оон чылдагааны-биле улус аарып(туберкулез),туреп,кем-херектер уулгедип-ле эгээлер боор-дур.Бо айтырыгны шиитпирлээрде ол улус ол-ла черинге каттап келгеш ажылдаар кылдыр шиитпирлээрин кызыдып корген болзунарза.Улуу-биле дилээр кижи-дир мен
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71941790206868, 94.44150973498773

Адрес:
Черби - коррекционная школа
Чербинин коррекционный школазында мээн торел дунмаларым ооренип турар.Ол бичии улус менээ эрткен чылдардан на эгелеп чугаалаар созу – БИСТИН ИНТЕРНАДЫВЫСТА СОЛУН КИЖИ СОНУУРГАДЫПТАР ЧУУ – ДАА ЧОК,ынчангаш бис ынаар барыскавас бис.,деп чугаалажыр улус.Мындаа менче долгапкаш база-ла ынча диди.Ында байдал мындыг болуп турар.Ол школанын башкылары оореникилерни  херим даштынче шуут ундурбес,безин садыг кыштааш келийн,хлеб садып аарым ол,часкыы уеде аштанчыг-дыр дээрге безин салбас.Ам орээлге анаа-ла олурарга ол бичии улуска шуут чалгааранчыг.Ол школанын бичии оореникчилери  менээ мындыг чагыг кылып турар аан – бистин директордан БИСКЕ ФЛЕШКАЛЫГ ДВДден садып бээрин дилеп корем деп долгап турарлар аан.Оларнын чугаазы – биле алырга ,ол интернатка 3 чыл бурунгаар эрги ДВД турган,оон урели берген,оон соонда шуут ындыг хевирлиг техника анаа шуут сатпаан.Ада иелер база анаа хамаарыштыр дилег кылып айтыртынып турган чорду.Ында шуут развлекательный-даа, спортка хамааржыр безин херекселдер конгус чок болуп турар.Мээн чугааласкаан чувем,бир эвес болур чуве болза,анаа хамаарылгалыг ажылчыннар ол инвалид оореникчилерге оода чангыс ДВД-ни садып бээрин дилээр кижи-дир мен.Флешка сугар ДВД ортээ мун ашкадан эртпес
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.889354, 94.589276

Адрес:
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100
Мне нужна справка о заключении брака Насыровой Елены Владимировны и Богаткина Андрея Владимировича за ноябрь 1983год Втечении какого времени будет готов запрос?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71686, 94.440335

Адрес:
дачи на Правом берегу
"Народ" Здравствуйте. Я просто не знаю куда обращаться и поэтому пишу вам. Я не давно купила дачу на Правом берегу и сразу же оформила в собственность, на днях ко мне приходит председатель дачного общества и требует вступительный взнос в сумме 10.000 руб. Я знаю, что это не правомерно, как мне это доказать и куда мне обратиться? Заранее спасибо.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
г. Кызыл, ул. Московская, д.2
Добрый день! У меня такой вопрос я прописана в Кызыле, а работаю в Москве в связи закрытия учреждения сокращают штат сотрудников и в этот штат включают меня по истечении срока я в течении двух недель должна обратиться в центр занятости населения по месту жительства по моим подсчетам я могу не успеть приехать на родину чтоб попасть к вам на учет. Есть ли способ отправить свои документы из далека к вам?  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705286, 94.40575

Адрес:
во дворе дома Гагарина 12, Кызыл
здравствуйте когда уберут два гаража во дворе дома Гагарина 12 они стоят прямо на детской площадке с ребенком не погулять там вечно грязно ни песочницы нечего нет одни старые лавочки
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71963099961085, 94.43316791006214

Адрес:
ул. Правобережная
В Кызыле по улице Правобережная есть старые двухэтажные дома. Рядом с ними есть территория, где у жителей этих домов огороды, садики, гаражи, сараи. Было сообщение убрать все. Как же тем, кто кормится с этих огородов. Большинство жителей люди с достатком ниже среднего, пенсионеры. Вместо снесенных объектов им дадут возможность в черте города организовать огороды, гаражи, садики?
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.720102, 94.403693

Адрес:
Кызыл, ул. Заводская д. 18
дом Заводская 18 в какой строящийся дом будет переселен и когда? прошу мне дать точный ответ
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.704828, 94.402219

Адрес:
г. Кызыл, ул. Ленина 32
Когда депутаты города Кызыла будут проводить публичные слушания по поводу использования земельных участков. Мы не можем получить из- за этого разрешение на строительство. Ждём уже год.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
г. Кызыл, Кочетова 68-66-64-62
Придомовая территория во дворах вышеуказанных домов практически не освещена, что способствует вандализму, преспутности и ухудшению криминогенной обстановки, и это самый центр столицы. Одного-двух фонарей, которе есть, недостаточно. Необходимо над каждым подъездом установить по фонарю. Дома обслуживает УК "Жилсервис".
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71903847074719, 94.43260509255981

Адрес:
Кызыл, ул. Красноармейская 100
Уберите лужу напротив Дом печати, не пройти вобще! Засыпьте чем нибудь чтобы впредь не было лужы. иначе после каждого дождя. примите меры!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71667385695554, 94.44003771694888

Адрес:
ул.Ангарский бульвар. Стройка около бани.
На стройке 9этажного монолитного по ул.Ангарский бульвар около бани каждую ночь работает строительный кран. Он очень сильно шумит, явно превышая все нормы. Гул идет всю ночь. Спать невозможно. Просим принять меры и заставить застройщика работать нормально.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.696896, 94.411778

Адрес:
детские сады г. Кызыл и пгт. Каа-Хем Кызылского района
3 года я занимаюсь творческим бизнесом. В определенный период времени обращаюсь к старшим воспитателям детских садов г. Кызыла и пгт. Каа-Хем с предложением своих услуг в виде проведения в садике представления в целях развлечения детей. В основном старшие воспитатели сразу нам отказывают как только узнают что мы местные. Им подавайте иногородних артистов с Абакана и т.д. Почему? Наша студия работает профессионально, и родители видя это говорят: Почему Вы в нашем садике не были? А там в администрации садика в таких как детский сад № 34, 20, 2,3,4 нам уже три года отказывают. У них уже все заранее запланировано Ожидают артистов из других городов. Тогда как местные артисты предлагают свои услуги. Почему не поддерживают местных? В такое время когда Глава Республики поддерживает местных товаропроизводителей, почему наши же садики готовы отдать собранные родителями деньги другим Абаканцам без учета мнения родителей, когда местные артисты с такими же номерами и шоу не могут попасть к ним. Эти скучные уже приевшиеся сказки Абаканцев они готовы принимать каждый месяц, когда родители и дети хотят чего то нового. Почему бы Министерству образования и культуры не вести такую политику как поддержание местных артистов. Мы талантливая Республика, у каждого есть чем удивить других. Порекомендуйте пожалуйста уважаемые чиновники Министерств своим подопечным садикам, при приеме в садике творческих коллективов учитывать то, что местный он или нет.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
г. Кызыл
Моя дочка Чооду Кара-кыс в течении трех месяцев не смогла восстановить полностью свой организм.У нее сломано нижний отдел позвоночных костей во время ДТП в Кызыле.Она тогда вместе с мужем Начын вместе переехали дорогу,но так и не перешли,их двоих сбила машина на высокой скорости.За рулем авто находился русский мужчина из г.Кемерово.Когда моя дочка лежала в реанимации.Я особо не знала как мне действовать при таких случаях,я была постоянно занята и наверно в результате упущенного времени я не смогла даже потребовать компенсации за морального вреда здоровью дочери.Но виновник ДТП тогда обещал дать денег,но уже после этого он уехал в Кемерово.Последний раз он с нами общался по телефону,и он говорил что у него умер отец и маленькую дочку не с кем оставить,и так что пока денег не сможет зарабатывать.Сложность восстановиться организма моей дочери была еще и в том,что она была тогда беременной,но врачам удалось спасти жизнь ребенка.Обратите внимание,дело до сих пор не раскрыто в срок.Сказали что скоро будет суд на это дело,но я уверенна,что ничего там обоснованного и справедливого не будет.Потому что виновник ДТП просто развешивает нам уши, дожидаясь вердикта суда.Я теперь даже не знаю,как и где восстановить организм дочери.Только вот,нигде правду не нашла.Помогите!!.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71911177369731, 94.43799096826092

Адрес:
ул. Лопсанчапа, 17, 70
Добрый день! Меня зовут Гиро Лидия Ивановна, у меня такой вопрос: в 2010 году в честь Победы в Великой Отечественной Войне мне дали 5 тыс. руб, но не дали подарок. Подарок мне дадут, который должны были дать в 2010 году? я являюсь вдовой участника Великой Отечественной Войны Гиро Александра Антоновича.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
ул. Лопсанчапа 5. Кызыл
Здравствуйте! Каков порядок перехода из одной управляющей компании в другую? Дело в том, что наш дом по улице Калинина 16 находился в управлении ооо Жилсервис, а с 1 декабря 2014 года его передали в ооо Центр. Никаких договоров не подписывали. Собраний жителей дома не проводили. Сам офис ооо центр находится по адресу ул. Лопсанчапа 5.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705213, 94.427741

Адрес:
по ул. Интернациональной, 20, Кызыл
Во многих местах на городских улицах сильный гололед. Въезд во двор общежития ТГУ по ул. Интернациональной, 20 покрыт сплошным льдом. Дворника не видно уже несколько месяцев. Состояние асфальтового покрытия вокруг здания общежития ТГУ тоже плачевное, все в выбоинах и ямах. И все это покрыто льдом.  
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.720961, 94.447818

Адрес:
Кара-Хаак Кызылский район
Программы молодежной политики,социальной политики почему только на интернете,почему и х не разглащают в селы Тувы,чтоб работники сельской администрации объявляли по всему,вот у нас в Кара-Хааке жители не знают о программах "С каждой семьи по одному ребенку с высшим образованием" и все программы молодежной политики никто не слышал вообще.Может и работники села знают,но не разглащают.Если не разглащают, то получается что это признаки коррупции или только для своих родных скрыли.Примите меры.,ведь это важно.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
Кара-Хаак Кызылский район
Я ученица Кара-Хаакской средней школы.Я учусь на 11 классе.Я хочу вступить в подготовительные курсы английского языка в ТывГУ.Но не знаю где и как.У меня нету компьютера,и поэтому чтобы воспользоваться интернетом школы,я купила модем.Но все же не получается мне воспользоваться и этими компьютерами,на всех этих компьютерах не установлены антивирусы,и поэтому я боюсь воспользоваться,вдруг случится что то неладное.Мои родители низкого социального положения,нигде не работают.Я слышала,что в Туве существует программа «в каждой семье по одному ребенку с высшим образованием».Я хочу воспользоваться этой программой,но не знаю где и как.Родители вообще ничего не предпринимают для успеха в моей учебе.Работники сельской администрации ничего такого конкретного ответа мне не дали чтоб я училась на подготовительном курсе,они просто не стараются.Пожалуйста,если можно,отправьте пожалуйста в нашу школу специалистов той программы,чтобы я с ними пообщалась и сдала документы на подготовительные курсы,хотя бы директору школы упоминуйте мою просьбу.Потому что я в школе единственная отличница выпускного класса.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
г. Кызыл, ул. Ленина 32
Когда мы можем получить очередь в детсад?Моему ребенку уже 4,5 года, очередь №322. И можно ли получить направление по фактическому месту проживанию, а не по прописке? 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
Кара-Хаак Кызылский район
Меня зовут Маады Сырга Анатольевна,дата рождения 28.11.1983,я с детства круглая сирота,обращаюсь по поводу того,что я до сих пор не смогла получить жилье,хотя вижу,что многие сиротки младше меня,получили жилье.Младше меня имеется у меня еще и мой родной брат Маады Омак Анатольевич.Ему тоже не выделили жилья,он теперь вообще скитается по разным общежитиям,сложно даже говорить.Я раньше жила в Кара-Хааке,и там окончила школу 11 класс в 2001 году.После школы работники сельской администрации мне сказали,что меня поставили на очередь для получения жилья.Потом в 2007 году я не дождавшись жилья,прописалась в селе Сесерлиг,и там я до сих пор живу.Примерно 3 года назад я написала заявление в прокуратуру,о том что очередь мое на жилье слишком стянули сроки.Я до сих пор не знаю ответа от этого заявления.Мне теперь уже 31 лет,находиться в чужом доме среди чужих людей становится  евыносимым.Мой номер тел-на для дальнейшей связи 8 - 923 – 385 – 2743.Сырга.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
Ангарский бульвар, Кызыл
Добрый день! Когда будет обустроен Ангарский бульвар и отремонтирована дорога? Вокруг пустыри, прикрытый забором недострой. Возле 5 школы всегда много автомобилей (нужна нормальная парковка или съезды). Нет никаких действия по облагораживанию территорий.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.696896, 94.411778

Адрес:
Кызыл, ул. Ровенская, 14
Будут носить дом по ул. Ровенская 14? Вошел ли список ветхих домов?  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70171699562957, 94.38560869443978

Адрес:
г. Кызыл, ул. Ленина 32
Я по поводу муниципального автобуса , они очень редко ходят и их интервал слишком большой. Дети и школьники мерзнут когда ждут автобус, а когда автобус подъезжает то им просто невозможно съезд битком набитые потому что. А можно ли запустить маршрутные Газели по маршруту 13 автобуса?  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721139, 94.439041

Адрес:
г. Кызыл, ул. Бай-Хаакская, д. 12
Здравствуйте. Я жительница дома 12 по улице Бай-Хаакская. У нас большая проблема, которая не могут решить годами. Я живу на 6 этаже т.е. На последнем этаже. Весной начинает течь, капать. Все из-за того ,что вентиляционные шахты не выведены на крышу. Весь пар выходящийиз вентил.шахт за зиму там замерзает и весной начинает таять.Вода по швам идет даже до 5,4 этажей. В квартире сыро, плесень. Дети часто болеют. Каждый год пишу заявление в Жилсервис. Не реагируют. Очень прошу вас помочь.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69817500199046, 94.4310425423276

Адрес:
Таежная-Тепличная,Таежная- Комарова, Таежная-Народная, Таежная-Обручева и Таежная-Курченко п.г.т. Каа-Хем
уличное освящение и огромнейшие лужи на дорогах Сообщение: летом 2014 года было восстановлено уличное освящение по ул. Таежная, чему мы были очень рады.Но радость у нас была не долгой, или в целях экономии или по причине перегорания электролампочек уличное освящение на перекрестках улиц Таежная-Тепличная,Таежная- Комарова, Таежная-Народная, Таежная-Обручева и Таежная-Курченко п.г.т. Каа-Хем не функционирует. В виду того что, дорога от снега коммунальщиками п.г.т. Каа-Хем не убирается по середине дороги образовываются снежные накаты, автомашины объезжая эти накаты и ямы на дорогах порой выезжают на тротуар, весной данные снежные накаты тают и образуют огромнейшие лужи, та же проблема, автомашины объезжая данные лужи опять же выезжают на тротуар. В виду отсутствия уличного освящения постоянно идя в темное время суток по этому тротуару опасаешься от наезда автомашины. Порой страшно за детей-школьников которые утром в темноте идут в школу, и затемень возвращаются из школы. Воспользовавшись Вашим порталом "Народный контроль" прошу оказать помощь в восстановлении уличного освящения на выше указанных перекрестках, обязать органы местного самоуправления произвести ямочные работы на перекрестках улиц Таежная-Тепличная, Таежная-Комарова, и произвести откачку талых вод огромнейшей лужи на перекрестке улицы Таежная-Комарова, в настоящее время пешим не возможно пройти через данную улицу не побывав по щиколотку в данной луже. Заранее благодарю.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69823921605196, 94.55865884994945

Адрес:
ул.Ангарский бульвар д31
Просим обратить внимание на большое количество собак возле строек детских садов на ул.Ангарский бульвар д.31 (с южной стороны и справа и слева сразу 2 стройки). Сотрудники строек для охраны территории поселили несколько собак в позапрошлом году. Но так как за ними нет никакого контроля, они расплодились до большой стаи. Теперь они бегают по улице и едят мусор из баков, так как строители снесли временные заборы и их больше не кормят. Стало опасно ходить возле дома и гулять с детьми. Двор в постоянном мусоре, так как его разносят собаки. Дворнику тяжело постоянно убирать. Просим принять меры.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.695182769290504, 94.41394396891845

Адрес:
ул. Калинина, 29/1
Хотим рассказать о проблеме с дорогой в Реснаркодиспансер и вообще о дороге в сторону Университетского городка. С круговой развязки на перекрестке улиц Калинина и Московская, начинается ужасная дорога с разбитым асфальтом. Не лучше, а даже хуже обстоят дела чуть ниже - на улице Ровенской. А после поворота в сторону Университетского городка начинается настоящая экстремальная езда. Неизвестно когда эти дороги ремонтировали в последний раз. Там ямочный ремонт уже не помогает. И вот первый вопрос - есть ли в планах мэрии в ближайшее время капитальный ремонт этих дорог? Вторая проблема - грунтовая дорога, которая ведет в Реснаркодиспансер. Где только не поднимали вопрос об асфальтировании этого куска дороги - результата до сих пор нет. Из-за ужасного состояния этой дороги маршрутный транспорт не едет в эту сторону, а пациентам и сотрудникам Реснаркодиспансера приходится проходить пешком большое расстояние и в мороз, и в жару. А представляете, каково приходится родственникам, которые ведут туда своих родных и близких, которые чаще всего находятся в неадекватном состоянии? В связи с этим, наш второй вопрос - есть ли возможность заасфальтировать кусок дороги, ведущий в Реснаркодиспансер? Или может ли МУП "Благоустройство" (или организация, которая отвечает за эту работу) периодически выравнивать эту дорогу, которая напоминает стиральную доску и приводит к поломкам весь транспорт, который едет по этой дороге, а в особенности автомашины "Скорой медицинской помощи", которые доставляют туда больных. Отдельно очень просим в ближайшее время выровнять эту дорогу, так как снег уже растаял, а ехать там прямо невозможно.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.686746, 94.370284

Адрес:
г. Кызыл, ул. Красноармейская, 100
Благодарю за возможность обратиться удаленно. Отличный сайт. Работаю в ТВЦ и живу рядом и когда летом после дождей и сейчас весною между домами д.100 и д.102 по ул. Красноармейская постоянно образовывается огромная лужа. Очень неудобно не машину поставить, ни пройти пешком, как неудобно приходится гражданам с колясками с маленькими детьми, приходится кругом обходит. пожалуйста сделайте что-нибудь, уберите лужу!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71661837329047, 94.44004939687036

Адрес:
г. Кызыл, между ул. Кочетова д. 91 и ул. Кочетова д. 63
Местонахождение: Между зданием Арбитражного суда - Кочетова 91 (кадастровый номер 17:18:0105022:268) и строительной площадкой - Кочетова 63 (кадастровый номер 17:18:0105022:821). Исходя из данных публичной кадастровой карты между вышеуказанными объектами предполагается свободный проезд шириной 21 метр. Фактически проезд отсутствует, на его границах со стороны ул. Кочетова и со стороны дома по ул. Кочетова 59/2 стоит забор, установленный застройщиком. Получается, что земельный участок между вышеуказанными объектами занят незаконно с нарушением границ земельного участка со стороны застройщика. Строительная площадка уже более двух лет находится в заброшенном состоянии, строительные работы на ней не ведутся. Единственное свидетельство какой-либо деятельности: летом 2014 года на площадку пригнали экскаватор, который простоял там около недели, не осуществляя никаких работ. Кроме того, забор со стороны дома ул. Кочетова д. 59/2 находится в разрушенном состоянии уже более шести месяцев (примерно с лета 2014 года). На строительной площадке присутствует стая бродячих агрессивных собак. В связи с этим: 1. Застройщику необходимо установить забор в соответствии с границами земельного участка. 2. Застройщику необходимо поддерживать строительную площадку в надлежащем состоянии: своевременно ремонтировать забор, осуществлять охрану строительной площадки от лиц без определенного места жительства, от стай бродячих собак, не допускать на строительную площадку посторонних лиц, во избежание получения ими вреда здоровью на строительном объекте.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.717938913487565, 94.43264800790357

Адрес:
на пересечении ул. Кочетова и Чульдум возле Почты России
Срочно отремонтируйте светофор на главной улице города Кызыла, на пересечении ул. Чульдум и Кочетова. Горит зеленый свет обоим сторонам! Очень высокий риск ДТП с машинами и пешеходами! СРОЧНО!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71910618269982, 94.43780920356862

Адрес:
Тандынский р-он, село Кызыл-Арыг, улица Школьная. Дошкольное учреждение с.Кызыл-Арыг
Добрый день! Благодарю порталу, Народный контроль, что есть возможность направления обращения, подачи жалобы, информирования меня, в том числе и населения Республики Тыва. В 2014 году, в сентябре месяце, для посещения моего ребенка Кашпык-оол Ельдар Михайловича в дошкольное учреждение, заведующая потребовала сумму равную 5 тыс.рублей. Что нами было, оплачено. Ведь, в соответствии с административным регламентом, по Предоставлению Образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу Бесплатного дошкольного образования (детские сады), расположенных на территории Республики Тыва: Утвержден приказом Минобрнауки РТ от «10» декабря 2013 г. №1457/д. Дошкольное учреждение не должно требовать с родителей платы. В связи с этим, верните деньги. Пожалуйста.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 50.930090033246756, 95.19311639035807

Адрес:
Село Кара-Хаак.
Я хочу обратиться по поводу того,что летние зарплаты у детей,к.т работали на лагере,до сих пор не дали.Там 20 человек.Каждому нужно было дать 1190 рублей.Получается что этих детей просто оформляли на риск.А когда родители ездили к ним и спрашивали по поводу этой невыплаты,то работники безработницы на высоком тоне объяснили к простым жителям села,что это всего лишь мизерная сумма,зачем вы так постоянно спрашиваете,лучше ждите.А сколько ждать то.Ведь они ждут уже больше полгода.Интересно то,что в январе они сделали переоформление документов на имена этих неполучивших выплату детей.Что будет потом,никто не знает.Почему так документы переоформили,никому неизвестно.Но нужно знать,что про такое удержание в течении долгих месяцев,никто не ожидал.Обмануть человека,тем более детей из малообеспеченных семей,кто бы решался на такое!! Здесь что то явно случился непредвиденное.Здесь нужно конкретно разобраться.Может чья то ошибка?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
пгт. Каа-Хем, ул. Таежная, д.20
В начале, в 1-й год роста получали ежемесячное пособие на ребенка, а потом. В течении 2-ух лет нам не выдавали ежемесячного пособия на ребенка. Причиной, работники администрации говорили, что каждый год надо сдавать документы на ребенка. Мы сдавали все нужные документы и до сих пор не получили ежемесячного пособия.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69776570360447, 94.56019241098019

Адрес:
Жилсервис, ул. Горная, Кызыл
Прошу помочь с решением проблемы с вызовом инженера из "Жилсервиса" для опломбирования счетчиков ХВС и ГВС. Счетчики установлены в январе 2015, заявка подана 17 февраля 2015 и до сегодняшнего числа инженер не появился. Все необходимые документы имееются.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69588878492898, 94.44314080957028

Адрес:
село Кара-Хаак
Я одна из жительниц села Кара-Хаак.В семье я имею 5 детей дошкольного и школьного возраста.Я обращаюсь по поводу задержки пособия за январь и февраль 2015 года.,к.т мы до сих пор до 03.03.15 не получили.Я была в отделе пособия 11 февраля,сказали что перечислят в ближайшие дни,но перечисления от их слов так и не последовало.Совсем недавно январскую пособию перечислили только к тем,кто получает из почты села,а на счета ни на кого не перечислили.Я обратилась повторно в тот же кабинет пособия в конце февраля,а они сказали что у нас отчет,и мы не сможем пока,даже не знаем когда перечислять.Тогда я просто не сдержалась и просила чтоб они мне дали тел номер их начальства,а эти работники сказали что наш начальник очень занят,и поэтому он вам все равно ничем не сможет помочь.Я тогда стала потребовать моего разговора с их начальством,а они на меня не обращая особого внимания меня, с силой вытолкнули меня из кабинета и заперлись за дверью.Теперь я даже не знаю что делать,может ждать их до конца их отчетного периода до апреля месяца.Я думаю что кто - то начал замышлять что то неладное с перечислением денег,выдумывать всякие развязки по удержанию денег.Потому что раньше такой долгой задержки выплат не было.Такие стянутые сроки многих выплат началось с конца 2014 года.Помогите разобраться.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
г. Кызыла, ул. Калинина 16, калинина 7г
Между трансформатором и домом (калинина 7 г) откыртая с тех пор как мы сюда перехали. представляет опасность для жителей домов калинина 7 г и 16
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705235284978976, 94.42714217687897

Адрес:
Московская 110
Проблема в общем очень печальная, дело в том что мы жители одного из подездов ул Московской 110 каждую зиму сталкиваемся постоянными холодами в квартирах и гнилыми стенами. Как то мы внутри квартиры пробовали проблему решить, но это безполезно просто. Жилой дом вроде как считается "новый", потому что сдан в 2000 годах, кирпичный, но имеется межстенновая щель, и мы на этой стороне. Эту щель не утепляли, там просто с двух сторон имеется железяки прикрывающие. Зимой очень холодно, лежишь у стенки и чувствуешь как со стены дует, вроде батареи в квартире теплые но никакого тепла не чувствуем. Может кирпичей не правильно уложили, там проблема большая. Дети малые часто болеют, и ходим постоянно в теплых вещах. и я очень прощу как нибудь решить нашу проблему, жкх утеплить стены
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.699096, 94.412352

Адрес:
Каа-Хем,ул.Таежная.
Я получаю субсидию в размере 1300 рублей в месяц,а соседка моя получает 2000 рублей в мес.Я хотела уточнить размеры субсидий в Администрации Кызылского кожууна,и там сказали что размер ваших субсидий зависит от общего дохода семьи,максимальной площади дома и количества прописанных дому жителей.Но почему тогда размер моей субсидии намного меньше,чем у соседей,ведь у соседей имеются только единственный сын (семья из 3 чел).,а получают они 1800 в мес,а я мать 4-х детей школьного возраста,муж (семья из 6 чел),дома у нас одинаково по размеру и все мы вместе с соседями нигде не работаем и не получаем иного дохода.Но при любом здесь наличии просчетов,ошибок и всяких недоразумений,моя субсидия должна быть не меньше 2000 рублей в месяц.И я еще узнала совсем недавно,что многие семьи в Кара-Хааке в составе всего 4 -5 человек получают от 3 до 5 тыс. в месяц.А работники сельской администрации получают субсидию от 5 до 10000 руб в месяц,когда они еще и получают достойную зарплату с работы,и имеют меньшее кол-во детей. Простым жителям неизвестно до сих пор еще и то,что каждую осень вся село сдает на отдел субсидию чеки ,талоны,квитанции от покупки угля минимальной массой 4-5 тонн,со стоимостью 14-15000 рублей вместе с доставкой.А по этому поводу мы нигде в Туве не смогли и не знаем,какой % нам выдадут субсидию,от суммы покупки угля.Потому что мы сдаем эти чеки уже в течении больше 5 лет,а толку то от такого чека абсолютно никакого нету - был размер субсидии до сдачи чека 1300 рублей в мес,а после сдачи чека та же это месячная сумма остается без изменений.Прошу вас,разберитесь пожалуйста по этому поводу эффективными (своими) методами,здесь явно что то скрывают.Да и это Т.Ч.Суратовна в этом кабинете отдела субсидии постоянно там сидит,уж слишком они дружелюбны.За субсидию Кара-Хаака отвечает она же,но всякому наверно теперь понятно стало,что она вызывает опасение,недоверие.Я по своему предпологаю,что этот же человек договорившись с отделом субсидирования,присваивает и другие виды субсидий,такие как приложением ложного документа акта,подтверждающий строит-во домов или после возгорания дома,оплату ЖКХ бедным и обездоленным семьям,субсидию от разрушения сельскохозяйственных угодий по вине сильного ливня и др. плохой погоды,субсидию за гибель посевов,скота и т.д.И все это потому,что такие виды выдачи субсидий очень возможны,и легко получаемы,но никто не сможет знать про такое.Ведь отчеты все скрыты – а пределы расходов у таких людей отражены с наружи.Она же и работает с делами сирот и на их жилье. А про несооответствующие размеры субсидий я с уверенностью могу сказать,что уже 5 и более лет назад та же Суратовна делала тайные прописки,договорившись с простыми жителями села или без помощи их,для выдвижения вперед своего задуманного(выбранного для себя) для места председателя человека.Если вспомнить – раньше был Борис Чудей-оолович,после него Ли.)А эти прописки действуют до сих пор в селе как тайно –существующие (там просто не деланы выписывания),и поэтому я уже давно знаю,что итоги голосования в селе зависит только от этой Суратовны,к.т во время досрочного голосования будучи сама же главным участником комиссии голосования,скидывает на урну все свои тайно оформленные бланки.Здесь прошу и разбираться по такому делу.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69817449820825, 94.55876090328216

Адрес:
Каа-Хем,Таежная.
Я одна из жительниц села Кара-Хаак.Я обращаюсь вам по поводу того,что моя январская пособие по безработице текущего года и всех людей стоящих на учете безработицы стала 850 рублей в месяц. Но когда мы оформляли договор во время принятия нас по безработице ,там была четко указана и одновременно нам пояснили,что сумма ежедневного пособия 1100 рублей в месяц,это сумма не изменяется и не прибавляется в ближайшее время.А тогда почему так уменьшили.По поводу этого я обратилась к начальнику Кызылского кожууна по безработице Ондар Галине Сатовне,она сказала,что в этом месяце объем финансирования у нас получился таким,и не сможем ничего поделать в таких случаях,и закрылась в кабинете.Стоя за закрытой дверью начальника безработицы, я себе сделала вывод,что сумма получаемого мной пособия по безработице уменьшилась в два раза,потому что каждый месяц на второй пятнице месяца нам еще приходится найти или одолжить деньги на дорогу, чтобы поставить отметку на кабинете отдела безработицы,расположенном в Администрации Кызылского кожууна.И далее после двадцатого числа месяца получить со счета выделенные деньги от безработицы,и в итоге мы можем здесь сложить расходы 300 рублей-на дорогу для отметки в кожууне + 300 рублей для получения со счета с Сбербанка, 850-300-300=250 рублей я получу в месяц от отдела безработицы.А если подумать про далеко расположенные села Кызылского кожууна,к.т как мы,отмечают каждый месяц в безработице,то у них в итоге вся полученное пособие по безработице уходит на дорогу,а у некоторых не хватит даже на дорогу,безрезультатно.При таком раскладе обстоятельств,я никак не пойму,для чего служит отдел безработицы,когда их же выделенные деньги нужны не нам,а только на дорогу.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
село Кара - Хаак
Уважаемые хозяева сайта!!Прошу Вас помочь нам разобраться надоевшей проблеме по поводу заледенения передней части колодцев села Кара-Хаак.По причине образовавшихся перед колодцами горки льда нам очень сложно забрать оттуда воду. До шланги еле-еле сползаем,но когда с полной водой ведрами на руках,обратно спуститься с горки льда невозможно,лед очень скользкий.Сколько можно травмировать свои коленки,а сколько раз мы разбивали здесь свои ведра об лед,и не сосчитаешь.Мы уже раньше,прошлых годах обращались в сельскую администрацию по поводу таких страшных ледяных горок перед колодцами,но они тогда сказали,что потом уберем,но пока из-за отсуствия финансирования,малого размера зарплаты к работникам колодцев,мы не сможем решить проблему именно сейчас.А эти льды день за днем увеличиваются очень быстро,может дело в поломанном кране? мы так и не смогли нигде узнать,почему так?. Мы годами терпим это бедствие!!!В колодце по ул.Школьная лед временами почти прикрывает шлангу.Этот колодец и мы называли таяр-кудук (скользкий колодец),здесь лед почему то не расчишают постоянно.Примерно такая обстановка и в колодце по ул Саморокова.,но она иногда более –менее удобнее,чем по ул Школьная.Можно с успехом сказать,что временами большая часть колодцев села прикрывается ледяными горами,а работники убирают,но все же льды останутся недоубранными.А это уже проблема всего села.Школьники чтобы кататься,тоже заливают воду с колодцев. Ремонт колодцев тоже находится в плохом состоянии,их с наружной стороны прикрыли бы каким – нибудь материалом,а то они от плохих погодных условий изнашиваются и разрушаются,ну хотя бы для защиты от пожара. Не цивилизованность,а какой - то «Ледниковый период».
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
Село Кара-Хаак
На прием в первый раз на детский сад села Кара-Хаак,заведующая как обязательство родителей, требует от родителей ребенка первоначальный взнос в размере 7000 рублей.Она также предлагает,что если платите 10000 рублей,просто без ожидания свободного места сразу после анализов приму.Но обычно у сельчан не откуда найти денег на первый взнос,да к тому же дополнительно туда надо добавить месячный взнос в размере 2000 рублей тоже. Вот даже посчитайте,если у семьи на садик будет ходить не один, а 2-3 человека,то уже невозможно пристроить.Даже если пристроить,то родители останутся где то долгами.А если поинтересоваться в отдаленных кожуунах про взносов в детские сады,то можно прийти к выводу,что там только детские сады созданы и возможны только богатым и с достатаками людей.Когда то в прошлом году в детский сад приходила комиссия в Кара-Хаак и родители спросили про первоначальный взнос,они сказали что такое не обязательно.Но они опять же ошиблись,им надо было тогда конкретно прояснить ситуацию с первоначальным взносом исходя из социальных условий родителей и делать на это вывод.А они просто тогда безразлично оставили бедных родителей и ушли.Там в этом году еще и решили дополнительно пристроить новый детский сад,и денег выделено,но доверие к заведующему можно с уверенностью сказать что ОТСУСТВУЕТ,стоит учесть.Подумать даже сложно,когда одной безработной маме-одиночке нужно подготовить 3-х детей в школу в сентябре,а одного еще надо пристроить в садик собрав первоначальный взнос. А кому нибудь из властей на такую сложную обстановку в селах пришлось повлиять на улучшения и восстановления преимущественных прав и создать благотворительную помощь для простых семей? - НЕТ,даже не было в мыслях,но в СМИ уже их такие прославления существовало.Нужно делать так,чтоб в Туве слово термин «первоночальный взнос» на всех детских садах было в одном едином и желательно не превышало 5000 руб в размере, и чтоб каждая заведующая следовала инструкциям про стратегии взносов,утвержденных заново в 2015 г от соответствующих органов.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.887258, 94.458005

Адрес:
Город Кызыл
Прошу разобраться творящихся массовых увольнениях в МУП «Благоустройство».Мы в октябре 2014 года от невыносимого характера написала коллективное заявление директору МУП «Благоустройство» Чаш-оол А К.Наш мастер Монгуш Светлана Демирбеевна нарушает трудовые дисциплины,неисполнение обязанностей,с ее стороны открытая социальная дискриминация и грубое унизительное отношение к своим подчиненным обзывая кого как хочет.Она также занимается воровством солярки почти еженедельно,уголь организации тоже к себе загружала не один раз.Вот примерно так прозвучала тогда заявление.Но ответа не было.В октябре тогда она уволила по неизвестной причине сторожа,а вместо его поставила своего племянника.А меня уволить не смогла,но придумала так,что мою декабрьскую зарплату вымышленно снизила на половину сформируя сама несоответствующий график моей работы.И я в декабре получила 6 тыс,а затем нигде уточнить не смогла почему так получилась,только пришла к такому выводу что нужно только уволиться и уволилась в январе.Если из истории увольнений посмотреть в архиве,то можно узнать что раньше здесь в 2013 году работали Артем,Долаана.Но их тоже уволили незаконно,потому что они точно же как я написали заявление директору МУП о том что она занимается кражей собственностью МУП и т.д.Но от их заявления уволили не мастера,а их.простых работников,к.т делали донос.А следом получается точно также и меня уволили. Я любила свою работу и хочу работать на прежнем месте,восстановиться.Такую работу я нигде не найду,потому что я без образования.И сторож тоже был абсолютно ничем невинный человек.Хотела через трудовую защиту восстановиться,но на документы нужны деньги.да и от ранних уволенных с МУП спросила,как восстановиться?.Но каждый мне отвечал одно и то же – Нет,ничем тебе не востановиться,мы тоже прошли через все пути,чтобы заново работать на прежнем месте.но так и не работаем,сама видишь,не обратили на нас высшие инстанции,там у них все расхвачено,- все друзья и родственники.Думаю что там правду найти сложнее сложных - уж очень они коварные люди.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.7212031294594, 94.43895780136772

Адрес:
г.Кызыл, ул.Дружба 1/2 кв. 11
По адресу дружба 1/2 кв.11 снимают в аренду семьи по комнате и причиняют неудобства жителям данного подъезда!!!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.713104, 94.490784

Адрес:
Дальний Каа-Хем, перекресток улиц Таежная и Чооду Кидиспея
Отсутствует дорожный знак "Главная дорога" на перекрестке улиц Таежная и Чооду Кидиспея. Это аварийно-опасный участок дороги! Почему не поставят соответствующий знак в этом месте?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69212203914896, 94.55833896497954

Адрес:
гор. Кызыл ул. Декабристов д. 8 подъезд 4
Добрый день! В нашем подъезде №4 по ул. Декабристов д. 8 гор. Кызыла после поломки домофона начали собираться молодежь где употребляют пиво, курит сигареты мусорят. Особенно в 17 февраля 2015 года утром когда я собирался на работу около моей двери кто то по большому справлял нужду (((. Звонила управляющему они обещав посмотреть и никакого результата.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 3 года 12 месяцев назад

Широта/Долгота 51.707088, 94.412469

Адрес:
Кызыл, ул. Красноармейская, 146
В октябре 2014 года подавала документы на оформление трудовой пенсии, но до сих пор мне не оформили, не назначили пенсию. Все время просят позвонить через какое-то время, звоню-у них вечные отговорки. По состоянии здоровья я не могу каждый раз к ним бегать и выяснять, что теперь-то не так. Когда в первый раз подавала документы, специалист мне вернула одну справку и сказала, что эта справка не нужна. А через месяц позвонила и говорит, что та справка стала нужна, не могу понять, зачем они так? В декабре они обещали, что я начну получать пенсию, опять обманули. В этом месяце тоже не получилось, говорят в феврале будешь получать. А какие гарантии, что в феврале я начну получать пенсию? Вдруг, они скажут, что в марте будет и т.п. Помогите разобраться, пожалуйста!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 дней назад

Широта/Долгота 51.716475, 94.435933

Адрес:
Кызылский кожууун Таежная
Почему в Кызылском кожууне люди,кто находится на учете безработицы,обязаны ежемесячно отмечаться в Администрации Кызылского кожууна.Ведь на дорогу туда и обратно они тратят как минимум 250 рублей.А если с Чербей,Баян-Кола и других далеко расположенных сел,то что, - у них же получается больше половины ежемесячной выплаты ежемесячного пособия уходит на дорогу.А сумма ежемесячной выплаты безработного равна 1100 рублей.Такая форма отметки безработицы привела к тому что многим стало невозможно найти на дорожные расходы деньги,и следовательно они и не получат выплату,а если в следующем так же не смогут отмечаться - их просто выпишут из учета безработицы.Мы знаем что количество безработных год за годом никогда не будет падать а наоборот расти.И что не делай,безработных будет много.И исходя из этого,так давайте у них хотя бы не будем отбирать и так мало по размеру деньги,устанавливая необоснованные правила отметки.Ведь они тоже люди,только жизнь у них сложилось по другому.В сельской администрации они подписаться не должны - работники администрации начнут их ради отметки заставлять делать различные свои работы,к.т они обязаны делать сами. Единственное правильное решение - это то,что в район должны прийти с Администрации Кызылского кожууна сами работники учета безработицы,чтобы принимать подписи от жителей данного села.Пожалуйста,примите меры.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 6 дней назад

Широта/Долгота 51.69774986200102, 94.56022668451236

Адрес:
г. Кызыл, ул. Лопсанчапа, 40
на территории 40 дома по улице лопсанчапа огромная яма препятствующая въезду машин во двор. пожалуйста, примите муры
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 дней назад

Широта/Долгота 51.701334, 94.418452

Адрес:
г. Кызыл, ул. Кочетова 102
Спасибо что есть ваш сервис. Приходиться каждый день поправлять люк, не всегда получается его на место сдвинуть. У люка отсутствует одно ухо. когда машины наезжают на него он открывается. Колеса машин проваливаются в него. Для людей тоже представляет опасность, иногда люк лежит в положении такой как ловушка. Люк находится прямо перед дверью второго подъезда. Спасибо.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 дней назад

Широта/Долгота 51.717892, 94.423887

Адрес:
г. Кызыл, улица Калинина 29/1
В республиканском наркодиспансере происходит что то неладное.Там у них на стенах написанная программа "Точка трезвости" и лечебные сеансы не работают.А если работают,где реальные доказательства и результаты от этих дел. По словам одного из работников наркологического диспансера.- У них не ведется строгий контроль о выдаче лекарств пациентам.То есть,вместо дорогих лекарств они дают пациентам те лекарства,к.т намного по цене ниже и качеству тоже.А в отчетах указывают дорогие по цене лекарства.Здесь опять же нужно учесть тот факт,что если не принимать препараты соответствующего качества и направления,то эффекта от лечения не будет.Реальные доказательства тому и существующие на сегодняшний день - пациенты выписавшись из больницы уже скоро через 2-3 дня заново выпивали алкоголь.Что это подразумевает?Это подразумевает о том что на больнице их лечили не соответственно,давая им таблетки неэффективного против алкоголизма таблетки.Ведь мы знаем, что всякие лекарства прошли тест и контроль,и если принять в определенные сроки и по учтенным дозам,то эффекта всегда должно быть.А в этом у нас наркологии почему то лечащего эффекта слишком мало получается. А еще мне давно известно что в том наркологии больных алкоголизмом принимают отдельно и на платное лечение, а в документах они потом напишут что больной находился на государственном лечении или не было такого вообще.А полученные деньги от больного,кто находился на платном лечении - они прикарманят. Такое у них происходит от того что не введен строгий учет больных кто находился на платном лечении.Это уже давно стала привычкой врача - нарколога.И точно такое же может быть и в других больницах н/р:РПБ,кожунные и детские больницы. А самое худшее в этой лечебнице то, что с 2014 года стали кормить плохо,некачественно и абсолютно дешево.Здесь опять же надо знать и учитывать то, что если больным,принимающих лекарства,заодно и некачественным питанием,то они начнут в скором времени отказаться от такой пищи.А отказ от пищи приводит к гастритам.язвам и всем желудочно-кишечным болезням включая и рак.Потому что действие принимаемых их лекарств подавляет аппетит,и имеют отрицательное воздействие на ЖКТ(желудочно-кишечный тракт).Да и притом у всех там больных и так нездоровы печень,почки,сердце и,д. И еще одна проблема в этом наркологии - за последние 3 года там участились случаи суицида (самоубийств) и смертей пациентов.Я знаю что и раньше тоже случались случаи подобного рода.Но сейчас вопрос в другом.Почему увеличилось количество смертей и самоубийств? Говорят что там врачи такие случаи суицидов стараются скрывать. Я предпологаю что такое случается тогда,когда четко не контролируется психо-эмоциональное состояние больного.Здесь даже может быть и так,что случившееся убийство инсценировали как суицид,потому что там и психически нездоровых тоже немало. По этому же поводу я используя материалы и ресурсы,прихожу к выводу,что суициды происходят по вине лекарств сомнительного качества.Потому что лечебных действия от таких лекарств мало,а наоборот побочных эффектов много.И на фоне всех этих страшных побочных эффектов возникают неконтролируемые процессы в мозге,переходящий суицид больного. Нужно уже сейчас разработать обдуманный,проверенный и взвешенный и со всех сторон,а главное -эффективный план действия на всех лечебных учреждениях Республики Тыва,чтобы не было такого вообще. Я пологаю,что кому то может быть и безразлично что происходит в наркологии.Но следует знать,что у тех пациентов,к.т находятся на больнице,дома ждут и переживают за них дети. И давайте бережно относиться к тем,не делая различия между социальным положением человека.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 дней назад

Широта/Долгота 51.686746, 94.370284

Адрес:
г. Кызыл, ул. Лопсанчапа 40
Въехать во двор дома 40 по улице Лопсанчапа легковым автомобилям не возможна. Так как установлен лежачий полицейский и прямо перед ним большая яма.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 1 месяц назад

Широта/Долгота 51.70131345748774, 94.41843054232785

Адрес:
Ул. Каа-Хем,90/1 подъезд 1
В 1 подъезде дома 90/1 по ул. Каа-Хем уборка не осуществляется, жители не помнят когда делалась в последний раз влажная уборка. Также с момента сдачи квартиры в 2004 году ни разу не производился текущий косметический ремонт подъезда: состояние стен и потолков в антисанитарном состоянии, цемент на полу разрушился. Просим принять меры и обязать УК Жилсервис производить ежедневную и влажную уборки в соответствии с требованиями закона и сделать текущий косметический ремонт в подъезде.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 1 месяц назад

Широта/Долгота 51.706826, 94.457699

Адрес:
Село Черби, ул Лесная
Я в мае или в начале июня (не помню)2014 года сделал заявление по тел .доверия МВД о том что заведующая коррекционной школы- интерната занимается откровенно коррупцией уже давно.(я оказывается об этом узнал поздно).Там зафиксирован наш разговор.Дело было так.Там в то время работала моя сноха Рада.Во время дачи отчета ему заведующая дала чтобы подписалась бумагу отчета меню.А она удивилась когда увидела там наименования дорогих незнакомых продуктов,которые вообще не видела и не было (даже по словам детей инвалидов) на складе.Тогда она не подписалась.Она об этом заявила мне,сама боялась от угрозы и увольнения от работы .,потому что она знала о ранних таких случаях в этом интернате.После заявления в тел, пошло расследование.и там я оставил свои точные показания а Рада испугалась давать показания.,но там оставила показания складовшик Шулуевна о том что полный груз Камаза продуктов не было,а просто на бумагах.Я тогда подумал что дело ведется хорошо,но не тут то было.Мне Рада сказала что пошла опять в машзавод и заново там поставила свои подписи.и вскоре мне стало известно что складовщик Шулуевна будет работать в том же складе и заведующая тоже.Я был просто потрясен.Итоги расследования я так и не знаю как дело шло на самом деле и почему она опять работает.И вообще я замечаю что заведующему этой школы -интерната ничего не страшна.(у нее денег теперь столько что надо).Может кому то интересен вопрос зачем я это делаю.Там учатся мои знакомые дети родственники к.т со мной общаются по тел-ну и они мне говорили что кормят их опять же как собаки.свиньи.,и про такое Рада тоже говорила.Вообще она говорила что своего сына там пристроит .а увидев там обстановку ужаснулась от страха.Здесь очень важно учесть еще тот факт что если человека инвалида с нарушением мозга кормить некачественной пищей хоть в недельку.то уже начнется ухудшение всего организма до психоза и обморока.А обморок и психоз там хоть отбавляй как мне Рада говорила.Все работники зная, это скрывают.Не коррекционная а разрущающая школа.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 1 месяц назад

Широта/Долгота 51.885108534526374, 94.59920462753583

Адрес:
школа №11
В школе №11 учатся более 3000 учеников.Только для зарплаты к охранникам в кол-ве 2 человек (посмеенно). С каждого ученика строго в обязательном порядке взимается 50 рублей в месяц.Получается что размер зарплаты охранника на 10 раз меньше суммы взятой у учеников в месяц.Вопрос -куда уходят остальные оставшие суммы,ведь сумма остатка притом накапливается за месяцем.Такие неправомерные действия со стороны правления школ происходят и во многих других школах Тувы и Кызыла.А может и родители не знают свои права,но в любом случае здесь нужно внести законы про нелегальные сборы,включение в бюджет охранников,или просто информационная помощь к родителям во время их сбора в школе от работников безопасности по таким темам,делам.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 1 месяц назад

Широта/Долгота 51.714667, 94.4849

Адрес:
Гагарина
Когда закопают ямы по улице Гагарина? Когда восстановят асфальтовое покрытие или хотя бы выровняют дорогу и кто за это отвечает? Перекопанная дорога препятствует проезду к своему дому,не говоря уже о невозможности заезда в гараж и т.д
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.71568853232868, 94.43528221169905

Адрес:
Кочетова 102 второй подъезд
Ставили замки, домофоны - ломают. Много лет подъезд как притон,обращались в полицию - нет изменений. есть постоянные и проходимцы из СПТУ-1. Как холода наступают в подъезде пьют, иногда 2-3 компании на разных этажах. Помогите с этим беспределом. страшно за жителей.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.717892, 94.423887

Адрес:
пгт.Каа-Хем, м. Серебрянка
Здравствуйте!!! Мы, жители Серебрянки, просим решить вопрос по поводу маршрутных такси. Дело в том, что маршрут №19а в настоящее время доезжает только до заправки Двины. Получается, что жители которые живут дальше, им приходится далее ходить пешком. А это в зимнее время, когда сильные морозы и темнеет очень рано, приходится проблематично,учитываю криминогенную обстановку. Особенно сложная ситуация с нашими детьми и школьникам. Мы хотим попросить, чтобы маршрут № 19а довозил хотя бы до трансформаторов рядом с птицефабрикой (старая конечная маршрутки №3), Это всегото в 300-500 метрах от Двины, Маршрут №3 вообще перестает ходить уже к 6 часам. У нас складывается впечатление, что маршрутки едут когда они сами захотят. Просим вас разобраьтся в этом.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.697644542756144, 94.59602267792735

Адрес:
г. Кызыл, ул. Лопсанчапа 31, кв 4
Добрый день! В нашей квартире по ул. Лопсанчапа 31, кв 4 (однокомнатная квартира) на кухне негорячие батареи. По вечерам вообще холодно на кухне. В зале очень хорошо греет. Это можно ли как то устранить?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.70012457017607, 94.41893207833571

Адрес:
Красноармейская, 168 кв. 32
У меня в кв. 32 по ул. Красноармейская, 168 г. Кызыла очень холодные стояк и батареи, температурный режим не соответствует нормам. Прошу принять меры.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 2 месяца назад

Широта/Долгота 51.716156653526795, 94.43084748942782

Адрес:
восток - рынок
Почему убрали рынок и оставили здания игровых автоматов?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.71790556861118, 94.47286749557611

Адрес:
ул. Кечил-оол 7 Г
Между жилыми домами по ул. Кечил-оола 7Г, 7Б детским садом № 28 стихийно организована стоянка микроавтобусов и междугороднего такси. Автомашинами занята пешеходная дорога, выбрасывается мусор. Просим пресечь на указанном участке работу междугороднего такси и стоянки микроавтобусов.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.706461280396155, 94.4268177962947

Адрес:
Лопсанчапа 37
Здравствуйте! На дворе дома Лопсанчапа 37 открытый люк. Есть вероятность что туда упадут дети, или вечером когда нет освещения взрослые и сломают ногу!!!!!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 3 месяца назад

Широта/Долгота 51.69866862687682, 94.42049931481928

Адрес:
Кечил-оола,19, 2 подъезд
Когда уже сделают нормальные входные двери в подъезд? Первая железная дверь заедает (зимой опасно дети!) и тяжелая с отошедшими железными листами. Вторая дверь грязная деревянная с торчащими гвоздями (сколько людей резались). Зимой холодно, двери всех пропускает, подъезд весьма засранный и засанный. Бомжи район 50ки наводнили. Молодежь летом прямо за окнами Участкового полиции пьют алкоголь зимой заходят в подъезд и там устраивают самобранки.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.70694912838228, 94.41932193553275

Адрес:
Перекресток улиц Магистральная и Каа-Хем
1. Просьба убрать стихийную свалку (в том числе средствами, привлекаемыми на месячник по благоустройству). 2. Административной комиссии постараться поймать недобросовестных жителей, сваливающих туда мусор (раннее утро, поздний вечер).  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.70257698998335, 94.45938602729017

Адрес:
п.г.т. Каа-Хем ул.Соболевская, 6
Добрый день! Меня волнует такой вопрос. Буквально вчера узнал о том, что цены за топливо (уголь) собираются поднять до 2 тыс. рублей(В самом угольном разрезе). Все знаем, что уголь закупаем у перекупщиков. А они в свою очередь потребуют с нас 3 тыс. рублей. Получается 3 000 рублей = 1 тонну угля. Когда как в других города стоит 600р. = 1 тонну. Возникает такой вопрос. Почему ЦЕНЫ, так неуклонно растут? Так, о каком развитии Тувы идет речь? Развитие тувинцев или это все-таки развитие других городов и других стран в Туве? За свет тоже хотелось бы добавить, но эта проблема не только в Туве, а по всей стране. Спасибо. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 4 месяца назад

Широта/Долгота 51.721368, 94.438781

Адрес:
ул. Рабочая от дома № 215 до №193 р-н Центрального рынка
Здравствуйте! Граждане ставят свои машины и уходят на рынок на 1-4час или больше, врезультате чего невозможно проехать домой( в гараж-ограду). Просим помочь? Пути решения данной проблемы??
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.715108969659276, 94.44178826351555

Адрес:
прекресток ул. Дорожная х пер.Набережный
Здравствуйте! проблема острая, могут пострадать люди, есть вероятность совершения ДТП.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71682905967625, 94.39455611513652

Адрес:
ул. Кочетова 139 кв. 33
В городе Кызыле теплоснабжение в квартиры и социальные учреждения начали подавать с 16 сентября 2014 года, но до сих пор у нас в квартире холодно. Просим решить данный вопрос. Телефон УК "Жилсервис" все время занят или специально не отвечают на звонки.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.716983, 94.421039

Адрес:
Калинина 16 подъезд 4
Уважаемая УК "Жилсервис" Жители подъезда № 4 по ул.Калинина 16 просят Вас: 1. Проверить правомерность ремонтых работ в подвале нашего подъезда. В подвале проводят какие-то ремонтные работы разрушают стены фундамента. Обломки фундамента лежат около дверей нашего подъезда. 2. Наладить освещение нашего подъезда. Постоянно нет света. Работники УК по нашей заявке лампочки заменяют. Хватает только на недели 2-3. Потом месяц сидим без света. Постоянно свет есть только на 3 этаже. 3. Закрыть люк на 5 этаже. Маленькие дети, подростки  и посторонние подозрительные личности постоянно лазят на крышу. И что они там делают непонятно. Жители подъезда.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70523, 94.427759

Адрес:
ул. Московская 108/1
После ремонта крыши дома по Московской 108/1 остался строительный мусор, который уже не убирают в течении 2-х (!!!) лет. Может хоть в годовщину 100-летия единения России и Тувы, это пора убрать?...
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 5 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69897433537126, 94.41058479629471

Адрес:
пересечение ул. Мира и Загородного переулка
Просим уничтожить незаконный пункт азартных игр. Никак не закрывают его.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70709319549, 94.4441629520367

Адрес:
г. Кызыл, проход между домами ул. Кочетова, 20 и Интернациональная, 20
В месте въезда во двор общежития ТГУ по ул. Интернациональной, 20, расположенного между домом 20 по ул. Кочетова и домом 20 по ул. Интернациональной, уже несколько месяцев не высыхает лужа, образованная от протекания канализационной трубы дома 20 по ул. Кочетова. Жильцы дома вынуждены каждый раз перепрыгивать через нее. Особенно затруднителен проход для жильцов, имеющих малолетних детей, и для пожилых людей, которые не в состоянии преодолеть барьер, не замочив ног. Часто в единственно сухом месте водители оставляют машины, лишив жильцов последней возможности пройти не по луже. С другой стороны двора выход из него так же затруднен. С одной стороны - большая куча песка, с другой - лужа, образованная от мытья машин из колонки, расположенной во дворе. Многие водители постоянно заезжают во двор именно с этой целью. Асфальтовое покрытие во дворе и вокруг дома по ул. Интернациональной, 20 не менялось несколько десятилетий, все в выбоинах и в ямах, в непогоду и в зимний период проход особенно затруднен. Хочется надеяться, что в годовщину 100-летия единения России и Тувы администрация города сделает все возможное для того, чтобы люди, сделавшие так много для культуры и образования республики, могли приходить домой по хорошей асфальтированной дороге.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72048309693618, 94.44795290342707

Адрес:
район машзавода
Здравствуйте. Хочу обратить внимание на содержание пешеходных дорожек по ул.Бухтуева и Калинина. По ул. Бухтуева пешеходная дорожка заросла ветвями деревьев, которые расположены около частных домов. Зимой там вообще огромные сугробы снега. Пешеходам приходится выходить на проезжую часть дороги, чтобы пройти эту часть дороги. Можно немного подстричь эти деревья хотя бы нижние ветки. По ул. Калинина напротив машзавода деревья подстрижены мусор убирается, но деревья, которые расположены ближе к домам обросли. Под этими зарослями постоянно сидят распивающие спиртное люди, которые мусорят. Может заставить этих людей убирать за собой все таки они распивают спиртное в общественном месте привлечь к общественным работам.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71587060390048, 94.42463199999865

Адрес:
микрорайон Южный, Гора
После 22 вечера в Южном начинаются перебои с холодной водой, а после 23 вечера ее и вовсе выключают. Это продолжается уже на протяжении месяца и приносит большие неудобства!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69728422470838, 94.40971056448785

Адрес:
калинина 16 подъезд 4
Здравствуйте Мы жители подъезда обращаемся с жалобой на Работу аварийной службы ук Жилсервис С 28 по 29 июля 2014 г. У жителей подъезда была отключена Холодная и горячая вода в связи с подтоплением 62 квартиры. На 19 час вечера работники аварийной службы так и не смогли приехать И устранить проблему. Диспетчер службы ссылалась на недостаток кадров - слесарей. Просим принять меры воздействия на ук Жилсервис.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70523, 94.427759

Адрес:
Администрация п.г.т. Каа-Хем Кызылского кожууна
моя жена 2 месяца назад сдала все необходимые документы на единовременное пособие при рождении ребенка в отдел администрации пгт. Каа-Хем, вместе с ним еще документы на уход за ребенком до 1,5 лет, до настоящего времени никаких перечислений, выплат, ходили спрашивали - отвечали грубо, что еще рано, ждите. И что, ждем-ждем никаких результатов. Прошу принять соответствующие меры по их работе, так же нельзя, это же для детей деньги. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 6 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69767482410783, 94.56020627281254

Адрес:
Лопсанчапа 43
По маршруту 19  между улицами Бай-Хаакская 12 и Лопсанчапа 37/3 когда будет проложен асфальт? После 18 часов маршруты  № 19 вообще не ходят: плохая дорога, пассажиров нет. Если там была хорошая дорога, то можно изменить конечную остановку маршрута № 15 до Бай-Хаакской. Тогда будет выгодно и предпринимателям и пассажирам. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.696733274197, 94.42781323284689

Адрес:
г. кызыл ул. эрзинская
будут ли сносить деревянные двухэтажные дома по улице эрзинская д.31 и д.33?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69432392198177, 94.48311843753383

Адрес:
ул. Магистральная
Незаконно начал работать автомобильный рынок по ул. Магистральная напротив магазина "Терминал". Получалось ли разрешение на организацию рынка, имеется ли паспорт безопасности объекта?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 7 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70065258450296, 94.44858980637007

Адрес:
г. Кызыл ул Эрзинская д. 31
после сильного ветра 25 мая, с крыши дома по улице эрзинская 31 был снесен шифер, после обращения в МУП "благоустройство" крыша не была отремонтирована. после дождя в пдъезде дома перегорела проводка, в квартир мокрые стены. 
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69433052425507, 94.48207838534832

Адрес:
ул. Кочетова, ул. Ленина
Для нас для жителей республики и для кызылчан этот год очень важен. Я живу в этом городе с рождения. Побывал в разных засаянских городах страны и у всех есть уличные общественные часы. Почему у нас в городе нет уличных часов? чем мы хуже других? помню часы и показ температуры был на крыше Почты. "Часофикация" города Кызыла будет вообще?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71930997191359, 94.43908310070572

Адрес:
ул. 2-я линия д.13 мкр. Спутник
С осени 2013 года не работает водоколонка по ул. 2-я линия мкр. Спутник. Жителям приходится за водой ходить очень далеко. Страдают дети и пожилые жители. Когда заработает водоколонка!?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.69464197700593, 94.4776232886635

Адрес:
переулок Лесозаводской, д. 3
Гора мусора на переулке Лесозаводской д. 3
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.723357919664224, 94.43596455924528

Адрес:
ул. Чульдум 1
Гора мусора напротив станции переливания крови! Когда уберете? по ул. Чульдум, д. 1
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.723239856294796, 94.436903880131

Адрес:
ул. Комсомольская, напротив МВД
Когда эти надписи на заборах уберете? ул. Комсомольская, напротив МВД.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72120104854658, 94.44459354145732

Адрес:
переулок Лесозаводской д. 13
Мусор на переулке Лесозаводской д. 13. кто уберет?  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72363548787361, 94.43530543653699

Адрес:
переулок Лесозаводской д. 1
Гора мусора на переулке Лесозаводской, д. 1
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72342247251415, 94.43642187198611

Адрес:
Площадь арата
Здравствуйте. Сегодня, 8 июня, очень жарко. Фонтан не работает. С прошлых лет еще замети,фонтан постоянно не работает.что мешает включать его каждый день? Не понимаю. Воды жалко? У нас в городе и так сходить некуда, даже фонтан не работает. Может скажете электроэнергии не хватает для работы этого небольшого фонтана? В этом городе может хоть что-нибудь нормально работать? Несколько минут назад подходил мужик,включил на 5 минут, никак не больше, и отключил опять. Я никак не пойму, почему хотя бы в жаркий день фонтан не может работать
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71999448879232, 94.4383457377333

Адрес:
ул. Паромная, д. 7
Дома по каким адресам планируют сносить в ближайшие годы, особенно интересует дом по улице Паромная 7 на правом берегу?  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 8 месяцев назад

Широта/Долгота 51.725865, 94.420195

Адрес:
мкр Спутник 9 линия
нет воды в мкр Спутник! ! ! неработает колонка подачи воды на 9 линии, пешком за водой идешь на 5 линию от 14 линии расстояние около 1 км, очень далеко. Просим помочь в подключении воды на 9 линии в Спутнике.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.696602854392665, 94.48729611098342

Адрес:
ул. Кочетова, 100
На прошлых выходных была страшная непогода, все знают (25.05.14). В доме 100 по ул. Кочетова до сих пор нет электричества!!! Когда будет?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.718054, 94.424588

Адрес:
Московская
Вчера была в нефрацентре с ребенком 10 мес. Простояла в очереди 3 часа с ребенком наруках.  Сесть негде так как всего 1 лавочка при входе, на всех не хватает, принимают долго так как 1 специалист всего. Вопрос можно ли поставить дополнительные лавочки, чтобы мамам с детьми было где присесть и чтобы прием вели несколько специалистов 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.700183729642575, 94.40398922250083

Адрес:
дом по ул. Гагарина, 7
здравствуйте, еще зимой на потолке появилась плесень, сейчас в квартире невозможно нормально дышать. Мое обращение в ООО УК "Жилсервис" от 02.04.2014 до сих пор остается без ответа. На телефонный запрос отвечают, что будут вскрывать утеплитель на крыше, но до сих пор меры не приняты. Прошу срочно принудить компанию что-то предпринять, т.к. уже опасаюсь за здоровье, т.к. грибок распространяется, и даже вещи, мебель и пр. в квартире могут прийти в негодность (кто возместит ущерб?). Если бы плесень появилась по нашей вине, мы бы сами уже провели очистку и ремонт, но она идет с крыши, по потолочным стяжкам, опасаемся, что даже кирпичная кладка стен сверху уже заражена...  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.719522911312446, 94.43459005206707

Адрес:
паралельная улица по отношению к ул. Островная
На грунтовой дороге, если ехать в общежитие для преподавателей ТывГУ (паралельная улица ул. Островная), есть октрытый люк. Уже много лет. Прошу принять меры по закрытию люка с привлечением обслуживающей организации данных сетей и специалистов Департамента городского хозяйства Мэрии г. Кызыла, которые курируют организации по обслуживанию тепло-водо-канализационные сети и люки. Жители общежития Студгородка. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.68565992733459, 94.37816618498402

Адрес:
Перекресток ул. Мугур и Рабочая
Гора мусора, аж в глаза бросается, на перекрестке ул. Мугур и ул. Рабочая. Прошу разобраться
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.716296546364084, 94.45275262565477

Адрес:
г. Кызыл, ул.Калинина,24 б
Слежу за проектом с момента появления,очень нужна услуга,я считаю. у меня вот какой вопрос,скажите,недавно услышал.что появилась услуга по электронной очереди в детские сады. Как я ею могу воспользоваться?и что мне для этого понадобится из документов? и вот еще,скорее,пожелание разработчикам,в графе ФИО,телефоны и e-mail в скобках имеется уточнение,что данные указывать необязательно.однако,когда пытаешься разместить обращение без этих данных личных,сразу приходит сообщение,что нужно все-таки их указать. Непонятно тогда,для чего это "необязательно"
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721457, 94.438745

Адрес:
Перекресток улиц Пушкина-Рабочая у светофора слева в направлении "Востока"
На перекрестке улиц Пушкина-Рабочая у светофора слева в направлении "Востока" по ул.Рабочая открытая яма водоотвода, без решетки, на пешеходном перехода - "зебра". Яма создает опасность как для пешеходов, так и для водителей. Уважаемые должностные лица, ответственные организации, установите и приварите решетку водоотвода.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.714751, 94.437389

Адрес:
ул. Тувинских Добровольцев, 19
Считаю необходимым убрать старую вывеску о штрафе, которая висит перед магазином "Азас". ведь все равно торгуют на улице. Или ее необходимо обновить, если действительно штрафуют и размести законно установленный размер штрафа.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.7189820248909, 94.44166506745836

Адрес:
г. Кызыл ул Красноармейская 102
Лист жести с торца дома по ул. Красноармейская 102 (где Ростелеком) плохо закреплен и задерается даже при слабом ветре. Существует вероятность его отрыва и причинения материального ущерба (внизу всегда стоят машины) или может даже кого нибудь ранить!!!
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71774444812399, 94.43934830400413

Адрес:
Пересечение улиц Кочетова и Комсомольская
На пересечении улиц Кочетова и Комсомольская под вывеской "Росея" организован клуб азартных игр. Прошу разобраться.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.720117718629616, 94.4445835234467

Адрес:
при пересечении ул. Чульдум и ул. Оюн Курседи
Прошу убрать мусор возле кругового движения, где стоит железный столбец линии электропередачи. Пересечение улиц Чульдум и Оюн Курседи. Крайне нелицеприятно видеть груду мусора практически в центре города.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.712171543855376, 94.43852292487058

Адрес:
по ул. Магистральной
Уважаемые чиновники, прошу разъяснить причину отстутствия рекламных шитов, например, вдоль верхней трассы по ул. Магистральной на световых кобрах. Какие могут быть причины? Считаю, что размещение рекламных щитов, как во всех современных городах России, дает дополнительный доход в муниципальную казну и помогает развивать малый и средний бизнес. Увеличение доходов бизнеса - это снова дополнительные налоговые поступления в бюджет нашего города. И в целом улучшение социально-экономических показателей населения. Предлагайте бизнесу по доступным приемлемым ценам рекламные площадки.  
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70330973257475, 94.49560987670111

Адрес:
г.Кызыл ул.Пушкина 4 (на углу дома слева, при входе в подъезд)
Открытые 2 люка, (1 из них приоткрытый),  трассы теплоснабжения (водоснабжения) квартала по ул.Пушкина 4 на углу дома слева при входе в подъезд уже несколько лет. Несколько раз машины попадали в открытый люк. Водители вытаскивали машины с помощью других машин. Рядом в 20-30 метрах игровая детская площадка. Дети играют рядом. Был случай незнающий ребенок попадал в открытый люк, но обошлось без серьезных травм. Уважаемые ответственные должностные лица города, примите меры для устранения этой опасности. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71797, 94.467087

Адрес:
ул. Калинина, 2А
Уважаемая Мэрия г. Кызыла, пользуясь настоящим "Народным контролем", прошу Вас убрать бесхозный железный предмет, расположенный перед домом 2А по ул. Калинина  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705651339128146, 94.43333568833779

Адрес:
ул. Лопсанчапа 44
15 апреля 2014 г. во дворе по ул. лопсачапа 44 сломали новую детскую площадку. Сломал детскую площадку горе водитель на тойота аллион госномер 709  и еще сбил женщину, с места ДТП скрылся. После горе водителя поймали сотрудники ДПС и составили протокол. Когда горе водитель восстановить детскую площадку (турникет снес) или у нас все можно ломать и крушить безнаказанно.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.698554, 94.416467

Адрес:
Бухтуева 1.
Здравствуйте. По адресу Бухтуева, дом 1 и дом 3 недавно заменили крышу. Сделали некачественно. При малейшем порыве ветра жесть стучит. Обращались в Жилсервис, там говорят что они не причастны к этому ремонту. Мерия сама проводила тендер. Кто отвечает за некачественный ремонт?! 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.716692, 94.424632

Адрес:
Калинина 16 подъезд 4
Здравствуйте! Мы жители дома по адресу Калинина 16подъезд 4 хотим обратить ваше внимание на плохую работу по уборке подъезда УК Жилсервис. Наш подъезд находится в крайне антисанитарном состоянии. За зиму и на данный момент УК ни разу не провела влажную уборку подъезда. Входная дверь в подъезд буквально отваливается с петель. Цемент на полу разрушился. Постоянно нет света в подъезде. Неоднократные обращения в УК, санитарную и жилищную инспекции не дают результата. И еще вопрос:можно ли в жилом районе продавать спиртное. Магазин Салгал расположенный напротив нашего подъезда продает спиртное и в запретные часы. Потом все это распивается в нас в подъезде. Тут же ходят по малой нужде. Кошмар. Домофон ставили. сломали. Неужели УК не может установить домофон чтоб меньше им убирать было.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 9 месяцев назад

Широта/Долгота 51.705196, 94.427705

Адрес:
ул. Лопсанчапа 37/3 5 подъезд
В подъезде грязно, влажная уборка не производится. Пожалуйста, поставьте железные двери с домофоном. Часто ночуют бомжи и справляют свои нужды прямо в подъезде, поэтому днем весь подъезд воняет.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.697533, 94.421794

Адрес:
киоски вдоль дома 3А по улице калинина
предлагаем в место киосков оборудовать детскую площадкую.
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70170831465148, 94.41338803439197

Адрес:
Широта 51 гр. 41,074мин. , Долгота 94 гр. 195,03 мин.
Доколе?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.683538, 94.318063

Адрес:
Широта 51 гр. 41,043мин. , Долгота 94 гр. 193,89 мин.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.683452, 94.317747

Адрес:
Кечил-оола 9
Три года назад под балкон дома по адресу ул. Кечил-оола 9 были привезены бетонные плиты, неизвестно для какой надобности. Бомжи сразу там устроили туалет, регулярно распивают боярышник, который продают в близлежащем ларьке. Летом невозможно открыть окна, пахнет испражнениями, постоянно наблюдаем пьяную ругань, и драки. Управляющая компания отказывается убирать плиты, ссылаясь на то, что они являются собственностью мэрии г. Кызыла. Помогите навести порядок!!!!!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.707033, 94.424605

Адрес:
Ул. Ключевая ост. Швейная фабрика
по ул. Ключевая  район Кожзавода раньше была речка, в ней били чистые ключи. В крещение там люди брали воду. Сейчас старые деревья упали в воду, один из жителей перегородил речку, положив бетонную плиту, и она превратилась в болото, свалку. Почему власти ничего не сделают для сохранения этого красивого места?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.706525, 94.398599

Адрес:
Ленина 12
Во дворе Ленина 12 отсутствует детская площадка уже много лет, большая просьба решить вопрос по установке детской площадки. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.721954, 94.44709

Адрес:
гагарина 12
У нас во дворе на детской площадке стоят два гаража, за ними и свалка, и туалет. Уже год их никто не убирает, детям негде играть. Почему за этим никто не следит?
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.719664873187746, 94.43301278833007

Адрес:
г.Кызыл ул.Ленина д.8
Добрый день! Мы, жители дома Ленина 8, дом находится в центре города. Рядом посольство Монголии, Центр тувинской культуры, спорткомплекс им. Ярыгина и т.д.  Последние 5 лет не убирали мусор, у нас туалет общественный на улице, туда зайти невозможно, кругом мусор. Обращались в  Жилищный надзор, городскую прокуратуру - бесполезно. Жилсервис плохо обслуживают. Помогите, пожалуйста, нам решить вопрос, дальше жить в таких условиях невозможно. К 100-летию Тувы город должен быть чист! С уважением, жильцы этого дома.  
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72215046321291, 94.44844401321276

Адрес:
Титова 36, 4 подъезд
Уважаемые чиновники, просим помочь в решении вопроса по установке домофона в нашем доме. При многократном обращении в "Жилсервис" реакции нет. Из-за отсутствия домофона в подъезде у нас всегда грязно (ночуют бомжи), с утра аж страшно выходить на работу!!! Это крик души жителей 4 подъезда!!!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71717360533277, 94.43056710951572

Адрес:
город Кызыл, улица Красных партизан, дом 21
ООО УК "ЖИЛСЕРВИС" ежемесячно берётся плата за очистку придомовой территории в размере 106,07 руб., но уже с августа 2013 года дворника у нас нет и придомовая территориия не убирается. Также в квитанцию по оплате услуг ежемесячно весь год включается оплата за: очистку дымоходов и вентканалов, хотя по крайне мере последние 20 лет печное отопление в доме отсутствует, система вентиляции не установлена; очистку снега с крышы (куржак) - но эти работы ни разу не производились; уборка подъездов - производится даже не каждый месяц. Сигналы жильцов управляющей компанией игнорируются, на запросы ответы не даются. Я лично дважды (14.08.2013 г. и 18.09.2013 г.) обращался с этими вопросами на электронный адрес ООО УК "ЖИЛСЕРВИС" - servis_dom@mail.ru, но ответ не получил. 
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.724487, 94.440452

Адрес:
Лермонтова 1
Здравствуйте... вопрос про 11 школу г.Кызыла. Не знаю, как в других школах, но в этой школе последние месяцы, даже можно сказать последний год, постоянная задержка зарплаты. Сейчас 8 апреля зарплаты до сих пор нет, но бывало и хуже. Задерживают зар.плату примерно на неделю или даже больше и выдают только аванс. А другая половина приходит намного позже, а сейчас даже аванса нет. Это постепенно превращается в привычку, отодвигать выдачу зарплаты на недели. Постоянно счет школы находится в аресте. Почему такая ситуация каждый раз? Раньше все хорошо было.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.7146888908769, 94.48493243759647

Адрес:
г. Кызыл ул. Красных партизан 41
Не убирают мусор уже вторую неделю возле дома 41 по ул. Красных партизан, бомжи и собаки растаскивают его по всему прилегающему пустырю. А ведь это практически центр города! Прошу, по-возможности, решить данную проблему!!!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.72276985865029, 94.43375762708274

Адрес:
ул. Ровенская дом 17
Уважаемые чиновники! Прошу восстановить ночное уличное освещение по ул. Ровенская, что в Жилпеселке г. Кызыла. В ночное время ничего не видно.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70150403542566, 94.38387377789915

Адрес:
г.кызыл ул колхозная д. 67
Просим убрать мусор,поскольку груда мусора рядом со школой
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.707546, 94.518219

Адрес:
ул. Лопсанчапа41 ул. Иркутская
Решайте уже проблему с авторынком! Каждые выходные на территории авторынка приезжает столько МАШИН(!), что они забивают проезды, дворы, площадки детские, тротуары и всё, на куда можно поставить машину! Это уже окончательно надоело! В конце концов во дворе очень много детей! И все эти отходы, выбрасываемые машинами и ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ, которые торгуют и оставляют МУСОР после себя! Не убирая его! вредят благоустройству территории, детям играющим на этой территории и жильцам! Уберите авторынок оттуда!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.6962308013972, 94.420999987035

Адрес:
Кызыл. Калинина.тер.машзавода
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 10 месяцев назад

Широта/Долгота 51.689721506473866, 94.37356600585164

Адрес:
УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БЛ КАА-ХЕМ
НА КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКЕ МАРШРУТА 2А  ЕСТЬ КИОСК, ГОЛУБОЙ МАЛЕНЬКИЙ, ОН ТАМ ОДИН, КРУГЛОСУТОЧНО ТОРГУЮТ БОЯРЫШНИКОМ 
Статус:
Мотивированный отказ
Дата публикации заявки: 4 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70439549528096, 94.51329666856383

Адрес:
Поле возле авторынка
Уважаемые чиновники! Прошу решить ситуацию с автомобильным рынком. Предприниматели, торгующие на рынке, каждую неделю выбрасывают мусор от своей деятельности на близлежащей территории. Они не несут никакой ответственности!
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.696263062521325, 94.42141859901211

Адрес:
улицы Чапаева, Горная, Пальмбаха
На улицах Чапаева, Горная, Пальмбаха стая бездомных собак бросается на людей. Невозможно там спокойно пройти даже взрослым, не говоря уже о детях.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.70749131983638, 94.41137048685361

Адрес:
Кызыл, Красноармейская, 100
В связи с таянием снега справа от входа в Дом печати, расположенного по адресу ул. Красноармейская, д.100, образовалась огромная лужа. Прошу устранить эту проблему.
Статус:
Заявка решена
Дата публикации заявки: 4 года 11 месяцев назад

Широта/Долгота 51.71689434320623, 94.4403047202358

Фотография Обращение Адрес Статус Комментариев
Кара-Хаак суур чалгып тур Кара-Хаак В обработке 0
О ремонте дороги ул. Мостовая, г. Кызыл, правый берег В работе 0
Свалка, сборище алкашей на детской площадке. Куда смотрят управляющая компания и полиция? двор Кочетова 106, 108, Ленина 87 В работе 0
Кызыл Кызыл Красноармейская дом 71 В работе 0
Сделайте пожалуйста ямочный ремонт по улице мостовая на правом берегу ул. Мостовая, г. Кызыл, правый берег В работе 0
Мусорная свалка Мугур 41 В работе 0
Стихийная свалка Кызыл, ул. Колхозная В работе 0
О ремонте дороги г. Кызыл ул. Маяковского (от перекрестка ул. Кузнецова до перекрестка ул. Пушкина) В работе 0
свалка УКАЗАН НА КАРТЕ Запланировано 1
мусор на правом берегу правый берег Запланировано 1

Страницы